Abonnementsartikel

Det danske puljemarked er tømt for grise, fordi alle puljegrise ryger til Tyskland, hvor der er gode penge at hente for eksportørerne

Hvis prisen på puljegrise var et udtryk for en balancepris mellem udbud og efterspørgsel, så burde man hæve prisen herhjemme, så der kom balance, og de danske slagtesvinestalde kunne blive fyldt. Puljenoteringen sættes imidlertid af smågriseomsætterne, og de ønsker den så lav som mulig for at kunne tjene mest muligt på eksporten til Tyskland.

Transportørerne har ingen interesse i at sælge puljegrise i DK, når de kan sælges til Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når en puljegris omsættes i Danmark, foregår det som regel i en åben kalkulation, hvor køberen kan se, hvor meget der er betalt for grisen, og hvor meget der er betalt for transport.

Transportprisen (10 – 20 kr.) minus omkostninger efterlader en begrænset fortjeneste til omsætteren på ikke over fem kroner pr gris.

Når transportørerne sælger til Tyskland, er de frit stillede med hensyn til prisen. Den afhænger af, hvad markedet kan bære.

I uge 5 er den danske puljenotering ca. 300 kr. og den tyske pris cirka 380 kr. Puljegrise solgt i Tyskland giver følge regnestykke: 380 kr, hvoraf de 300 kr. går til landmanden, 45 kr til omkostninger (transport) og tilbage er en fortjeneste på 35 kr.

Vinder på denne indbyggede fejl i systemet er med andre ord omsætterne af smågrise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Taberne er:

I Danske Svineproducenter arbejder på højtryk for at finde en løsning på problemet.

Grunden til, at vi ikke venter med at sætte fokus på problemet, før vi har løsningen, er, at vi ønsker så mange som muligt skal prøve at få en god idé til, hvordan vi får løst problemet.

Vi har i mere end halvandet år hver uge bragt den pris, en tysk svineproducent betaler for en 30 kilos gris i et parti på 200 styk fra en besætning. Fra denne notering skal trækkes en omkostning på ca. 45 kr til dækning af alle de omkostninger, der er ved at eksportere fra den danske smågriseproducent til den tyske slagtesvineproducent.

Vi har på den måde været med til at synliggøre differencen mellem tysk og dansk notering, men tiden er nok inde til at få givet systemet en overhaling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det eneste, der kan sikre, at alle får efter fortjeneste, er, at transaktionerne bliver mere gennemsigtige.