Arla Foods" strukturændringer fortsætter med uformindsket styrke. Arla Foods har bebudet, at terminalen i Halmstad lukkes, og Göteborg Mejeri mister en del af produktionen.

- I alt 50 medarbejdere på terminalen i Halmstad og på Göteborg Mejeri risikerer at miste deres arbejde i forbindelse med en omstrukturering i Division Sverige, oplyser Arla Foods.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anlægget i Halmstad har siden juli 2003, hvor mejeriproduktionen blev stoppet som led i Arlas strukturplan, fungeret som terminal.

Göteborg Mejeri har i perioden leveret konsumvarer til Halmstad-terminalen, men den del af produktionen flyttes snarest muligt til Jönköping Mejeri.

Terminalen i Halmstad lukkes med udgangen af marts, og lageret af specialprodukter flyttes samtidig til Jönköping.

- Omstruktureringen sker helt uafhængigt af den strukturanalyse, som i øjeblikket er i gang for hele Division Sveriges konsumproduktion, oplyser Arla Foods.