Abonnementsartikel

Et opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at antallet af svin ved optælling 1. januar er uændret i forhold til året før

I Danmark var der pr. 1. januar 2004 12,961 millioner svin mod 12,879 millioner svin året før.

Dermed er der ingen forskydning i det samlede antal svin, men bestanden af sopolte er en procent mindre end ved seneste optælling i oktober. Bestanden er dog over niveauet i januar 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opgørelsen viser endvidere, at 1. gang drægtige søer er steget med mere end tre procent. Hver diegivende so har i gennemsnit ligget med 10,3 grise, hvis vægt i gennemsnit var 7,3 kilo ved fravænning.

Optællingen af svin er baseret på en stikprøvetælling, der omfatter seks procent af alle landbrugsbedrifter over fem hektar. Ved tællingen 1. januar 2004 var stikprøven på cirka 3.500 bedrifter.