Abonnementsartikel

De danske maskinstationer har fået flere medlemmer og mindre omsætning pr. virksomhed, men branchen holder skindet på næsen

Flere medlemmer og svagt faldende omsætning pr. virksomhed.

Det er nogle af konklusionerne for Landsforeningen Danske Maskinstationer, som har haft et år 2003 med færre kunder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udsigten for branchen ser heller ikke alt for lovende ud, hvis man tager årsberetningen fra foreningen til indtægt. Her lyder det blandt andet:

- Alle forudsigelser i retning af færre og større landbrug har vist sig at blive til virkelighed. En virkelighed som har overrasket mange. Og nu kan det mærkes, for antallet af landbrug er faldet drastisk. De nyeste forudsigelser forudser, at der i 2010 vil være 38.500 landbrug.

- Af de 38.500 landbrug forudsiges det, at blot 13.500 er heltidsbrug, hvoraf de 3.000 er svinebrug og 4.000 er malkekvægbrug. Det bliver blot syv kunder med svinebrug og ni kunder med malkekvæg til hver maskinstation, hedder det i beretningen.

Nye forretningsområder

Med udsigt til en kommende kommunereform ser Landsforeningen Danske Maskinstationer perspektiver i fremtiden.

- Kommunesammenlægningen, som måske vil ske i de kommende år, er en god mulighed for maskinstationerne i samarbejde at tilbyde drifts- og vedligeholdsopgaver i de nye kommuner. Det er kun et spørgsmål om produktudvikling for at finde lige netop det koncept, der passer den pågældende kommune, oplyser foreningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foreningen peger endvidere på, at ukrudtsbekæmpelse baseret på enzymer, som ikke er til skade for forurening af grundvandet i modsætning til pesticider, kan være et interessant arbejdsområde.

- Det er kun kreativiteten og fantasien, der sætter grænsen for mulighederne. Vi skal være udviklingsparate og udnytte de nichemuligheder, der dukker op, hedder det i beretningen.

Heri opfordres de enkelte medlemmer til ikke at efterligne nabokollegaen, hvis denne har fået en god ide.

Flere medlemmer

2003 bød på flere medlemmer af Landsforeningen Danske Maskinstationer end året før. I 2002 havde foreningen 593 medlemmer. Et tal, som i 2003 steg til 601 medlemmer og dermed det næsthøjeste siden 1992.

Omsætningen blandt foreningens medlemmer er opgjort til 3.087 millioner kroner i 2002 mod 3.102 millioner kroner i 2001. Det er de seneste offentliggjorte tal.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den gennemsnitlige omsætning pr. maskinstation er i 2002 opgjort til 5,13 millioner kroner. Det er et mindre fald fra omsætningen i 2001, som var på 5,23 millioner kroner pr. maskinstation.

Antallet af medarbejdere er i 2002 opgjort til 2.891 mod 2.992 medarbejdere året før.

Traktorernes antal er også faldende. I 2001 havde maskinstationer i alt 4.069 traktorer, mens der i 2002 blot var 3.877 traktorer.

De mejetærskede og skårlagte arealer er ligeledes faldet til henholdsvis 137.771 hektar og 39.858 hektar.

Til gengæld har maskinstationer held til at få flere arbejdsopgaver inden for majssnitning og majssåning. Her er majssnitning steget fra 53.719 hektar i 2001 til 63.635 hektar i 2002. Majssåning er gået fra 63.166 hektar i 2001 til 66.525 hektar i 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremgang er der også at spore inden for gylleområdet.

Danske Maskinstationers medlemmer har stået for nedfældet 4.571.101 kubikmeter gylle i 2002. Året før blev blot 3.366.287 kubikmeter gylle nedfældet af maskinstationerne.

Udbragt gylle står ligeledes for en kraftig fremgang. I 2001 blev udbragt 11.218.944 kubikmeter gylle mod 12.527.205 kubikmeter udbragt gylle i 2002.: FIND EVT. ARKIVBILLEDE