Dlg vil til kommende vækstsæson åbne porten til fremtiden ved at tilbyde tre produkter inden for positionsbestemt planteavl: Minmark.dk, DLG-Mapper og Hydro N-Sensor. De har alle fået flere anvendelsesmuligheder og lavere priser – til glæde for landmænd, der vil være på forkant med udviklingen.

Bedre udbytte af data

Minmark.dk er en online-arbejdsplads med høj brugervenlighed, hvor man som driftsleder kan bearbejde positionsbestemte data. Dlg og Dansk Landbrugsrådgivning har indgået et samarbejde om Dansk Markdatabase for at sikre en bred anvendelighed af data og høj datasikkerhed ved lagring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Minmark.dk giver adgang til den nyeste viden, åbner op for at udarbejde tildelingskort og træffe de rigtige beslutninger – enten alene eller sammen med en rådgiver.

Med Minmark.dk er der mulighed for at optimere nettoresultatet under hensyntagen til udbytte, kvalitet, indkøb, miljø og økonomi.

På den personlige del af minmark.dk har man adgang til forskellige værktøjer. Ønsker man en beregning af lerindholdet, forslag til jordprøveudtagning eller at arbejde med tildelingsplaner, er det blot at kalde det pågældende værktøj frem, håndtere markens data og bestille beregningsforslag.

Attraktiv pris på opmåling

Alle kan nu bestille en opmåling af relevante arealer med Dlg-Mapper. Dlg-Mapper indeholder den nyeste teknologi på GPS-området og kan kortlægge flere parametre på blot en kørsel – f.eks ledningsevnen i overjorden, ledningsevnen i underjorden og nøjagtige højdedata. Dermed kan du beregne f.eks. lerindhold, drænplacering, forslag til jordprøveudtagning m.m. samtidig med, at du minimerer omkostningerne til dataindsamling. Kombineret med Minmark.dk sikrer DLG-Mapper dig overblik over og glæde af dine data – nu og i fremtiden.

Sensor til planteværn og høst

Hydro N-Sensor kan nu følge afgrødens udvikling gennem hele vækstsæsonen. Det giver mulighed for at anvende oplysninger om biomasse på nye områder, der giver driftslederen et godt grundlag for at optimerer planteproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som følge af en ny aftale kan Hydro N-Sensor sælges direkte til bedrifter eller driftsfællesskaber. Det kan gøre gradueret dyrkning billigere, fordi man kan bruge egne maskiner og arbejdskraft.

Hydro N-Sensor har hidtil mest været et styringsværktøj til positionsbestemt kvælstofgødskning – men systemet kan også bruges til informationsindsamling, planteværn og optimeret høst.