Abonnementsartikel

Efter et par simple analyser af handelsgødningen og nogle få klik med musen kan man på Bogballes internetside få overblik over, hvordan en given gødning kan spredes

Prisen på kunstgødning varierer fra tid til anden, og i et presset marked kan både gødningshandler og landmand være fristet til at gå på kompromis med kvaliteten for at opnå den laveste pris.

Ikke sådan, at pris og kvalitet nødvendigvis følges ad. Men kunderne må kunne forvente, at mærkevarer fra anerkendte virksomheder opfylder basale krav til indhold og spredekvalitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anderledes forholder det sig, hvis man bliver tilbudt et parti meget billig gødning af ukendt herkomst. Her findes der i bedste fald et dokument, som garanterer indholdet af næringsstoffer, men hvad med spredbarheden?

- På vores hjemmeside www.bogballe.dk ligger der spredetabeller på omkring 150 forskellige typer gødning lige fra australsk urea til gængse danske gødninger. Bliver man tilbudt en gødning, som ikke findes i kartoteket, har vi nu oprettet en service, som vi kalder Gødningsanalyse på nettet.

- Her kan man hurtigt finde ud af, om den pågældende gødning kan spredes i de bredder, som plejesporene er udlagt med, siger Henrik Lund Rasmussen, Bogballe.

Simple tests

For at kunne bruge analysen skal der foretages to simple tests af gødningen.

- Ved hjælp af D-indicator, som er et simpelt instrument, der sorterer gødningskornene i fire størrelser, finder vi fordelingen af kornstørrelsen i gødningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved at knuse et par gødningskorn med en blyant på en køkkenvægt, kan gødningskornenes brudstyrke aflæses på vægten.

- Brudstyrken og fordelingen i kornstørrelse tastes ind i Gødningsanalysen, og her skal man også udvælge gødningens fysiske udseende blandt fire billeder. Ud fra de indlagte oplysninger udskriver systemet en spredetabel på den pågældende gødning og den ønskede spreder.

- Systemet fortæller også, i hvor stor en bredde den pågældende gødningstype kan spredes, forklarer Henrik Lund Rasmussen.

Det er derfor en god ide at bede gødningshandleren om en vareprøve og lave den beskrevne analyse, før gødningen købes. Modsat risikerer man at købe en gødning, der kun kan spredes på 15 meter, hvilket er mindre heldigt, hvis plejesporene er udlagt på 20 meter.

Nummer et i ny undersøgelse

December-udgaven af det tyske landbrugsmagasin Profi offentliggjorde resultatet af en sammenligning, som bladet har foretaget af fem handelsgødningsspredere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Testen er foretaget af Forskningscenter Bygholm, som er Europas førende institut for afprøvninger af gødningsspredere. Kriterierne er opstillet af det tyske blad, og de involverede firmaer har som sådan ikke været involveret i projektet.

Ud af de fem spredere er det kun Bogballe EX Trend, som udelukkende har fået karakterer over gennemsnittet, og den eneste spreder som overhovedet fik topkarakteren; Særdeles godt.

Karakteren blev givet i to ud af otte karakterer, og i de resterende seks discipliner fik den danske spreder karakteren; Godt, som var næsthøjeste karakter.

Spredebredden var 24 meter, og sprederne blev testet med tre forskellige gødningstyper. Med en af gødningstyperne blev sprederne testet to gange. Først med normal indstilling og senere med en indstilling hvor sprederne skulle sættes op til sengødskning af en afgrøde, hvor der kun var 20 til 40 centimeter imellem afgrøden og spredeskiverne.

De to topkarakterer til Bogballe faldt i disciplinen sengødskning med 200 kg/ha ammonsulfatsalpeter og i spredning af urea med kun 150 kg/ha.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overholder den europæiske standard

- Vi er selvfølgelig stolte over, at vi endnu engang har fået bekræftet, at vi ligger i den absolutte elite, og at vi fremstiller et produkt, som er på forkant med udviklingen, både hvad angår nøjagtighed i selve marken og ikke mindst ud mod skel.

- Profi konkluderer, at Bogballe EX Trend præsterer et fremragende sprederesultat uden brug af komplicerede indstillinger. At producere en kompliceret maskine, som præcist kan sprede et hav af forskellige gødningstyper, og som kan afslutte spredningen ud mod skel som efter en lineal, er i sig selv en kunst.

- Men at producere maskinen, uden at brugeren opfatter den som kompliceret, er en endnu større kunst, mener Henrik Lund Rasmussen.

På europæisk plan er der indført en fælles miljønorm, EN13739-1, for kunstgødningsspredere. Normen definerer en tilfredsstillende variationskoefficient (VK) til under 15 procent, og i ingen af afprøvningerne har den danske spreder haft en VK på over 10 procent.

Efter blot en enkelt korrektion eller to har Bogballen endda været under seks procent i VK.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Også hvad kantspredning angår, ligger vi langt over miljønormens kriterier, og vi kan derfor med god samvittighed anvende mærkatet, som indikerer, at maskinen overholde normen på samtlige punkter, tilføjer Henrik Lund Rasmussen.