Abonnementsartikel

I 2004 følger vi et tilpasningslån og et fastforrentet 30-årigt obligationslån

I 2004 følger vi ligesom i 2003 udviklingen for to låntyper. Et tilpasningslån i danske kroner med årlig rentetilpasning og et fastforrentet 30-årigt obligationslån.

Begge lån er blevet optaget pr. 2. januar 2004 og begge lån er på en million kroner. Vi vil i løbet af året beskrive udviklingen for de to lån og beskrive renteudviklingen for de to låntyper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilpasningslån i danske kroner med årlig rentetilpasning

Tilpasningslånet blev optaget til en meget lav rente på 2,54 procent. eksklusive omkostninger. Renten er således cirka tre procentpoint lavere i forhold til et fastforrentet lån.

Den lave rente for tilpasningslån betyder, at næsten 50 procent af bruttoydelsen består af afdrag. Hvis man vælger tilpasningslånet som pauselån(r), så opnår man en betydelig likviditetsbesparelse i den afdragsfrie periode.

Siden tilpasningslånet blev optaget i begyndelsen af 2004, er renten faldet yderligere. Ændringer i markedsrenten slår direkte igennem på de låntyper, som er afdragsfrie i starten af lånets løbetid. Rentefaldet har navnlig betydet, at ydelsen for et tilpasningslån med indledende afdragsfrihed har fået en i den væsentlig ydelsesnedgang.

Fem procent fastforrentet, 30-årigt obligationslån

Det fem procent fastforrentede, 30-årige, obligationslån blev optaget til kurs 96,25 i begyndelsen af 2004.

Restgælden, som vist i figur 1, er beregnet på det tidspunkt, hvor lånene blev optaget og er derfor ens for begge låntyper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Siden det fastforrentede lån blev optaget er kursen for den 30-årige, fem procent, obligation steget med 1,25 kurspoint. (22. januar 2004)

Den kvartalsvise bruttoydelse for et fastforrentet lån på en million kroner er cirka 4.700 kroner større end for et tilpasningslån i danske kroner.

Fordelen ved det fastforrentede lån er, at lånets ydelse ligger fast i hele lånets løbetid, og at der er mulighed for at hente en konverteringsgevinst, hvis renten stiger. Beregninger viser således, at en rentestigning frem til ultimo 2004 på 0,3 procentpoint (30 procent skat) vil give en konverteringsgevinst, som kan udligne den aktuelle ydelsesfordel ved et tilpasningslån med årlig rentetilpasning.

Over en tidsperiode på tre år er kravet, at der sker en rentestigning svarende til 0,9 procentpoint for at få en konverteringsgevinst, der kan udligne ydelsesfordelen ved et tilpasningslån med årlig rentetilpasning.

Årsomkostningerne for de to låntyper

Tilpasningslån med årlig rentetilpasning var det billigste lån i 2003. Således var årsomkostningerne efter skat for et tilpasningslån med årlig rentetilpasning på blot 26.000 kr. (30 procent skat). For et 30-årigt fastforrentet lån var årsomkostninger efter skat i 2003 på cirka 46.000 kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Årsomkostningerne er beregnet ved, at lånet bliver optaget 1. januar og igen indfriet 31. december samme år. I opgørelsen indgår nettoydelse og kursgevinst/kurstab, der har været i løbet af året.

Beregninger viser, at tilpasningslån i de seneste fire år har haft de laveste årsomkostninger, og man skal tilbage til 1999 for at finde et år, hvor det 30-årige, fastforrentede obligationslån havde lavere årsomkostninger end et tilpasningslån. I 1999 tjente man 17.000 kr. på at låne en million kroner som et 30-årigt fastforrentet realkreditlån, mens man måtte betale 31.300 kr. for et tilpasningslån med årlig rentetilpasning.

Vi anbefaler aktuelt

Til finansiering af landbrug anbefaler Nykredit i øjeblikket generelt en blandet finansiering.

Vi anbefaler en finansiering bestående af et fastforrentet obligationslån og et tilpasningslån i danske kroner. En blandet finansiering giver en lav ydelse, større sikkerhed og mere handlefrihed.

Den korte rente forbliver lav

Dollaren er faldet i forhold til euroen i de sidste måneder. Den stærke euro gør, at de europæiske virksomheder har det svært på eksportmarkederne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er således risiko for, at den globale vækst går uden om euroområdet. I USA overrasker de økonomiske nøgletal fortsat. Industriens ordreindgang har ikke været stærkere siden 1950"erne. Den stigende aktivitet har dog endnu ikke sat gang i beskæftigelsen. Øget beskæftigelse sikrer et godt indkomstgrundlag, hvilket er forudsætningen for at opretholde efterspørgslen blandt de amerikanske forbrugere.

Forbruget i USA er sat i gang af blandt andet skattelettelser. De betydelige skattelettelser har givet et betydeligt underskud på statsfinanserne. Underskuddet forventes at give anledning til et stort udbud af obligationer med deraf følgende risiko for rentestigning. Det forventes, at den amerikanske centralbank (FED) indtil videre vil fastholde renten på 1 pct., indtil man kan se en fremgang i beskæftigelsen.

Selv om den stærke euro gør det svært at eksportere varer ud af euroområdet, så tyder de seneste målinger på fremgang i den tyske økonomi. Væksten er dog endnu ikke stærk nok til at sikre fremgang i beskæftigelsen.

Den stærke euro kan dæmpe muligheden for fortsat vækst, og senest har man set en vigende tendens i de seneste tillidsnøgletal. En fortsat styrkelse af euroen kan således bringe en rentenedsættelse fra den europæiske centralbank (ECB) på dagsordenen, hvilket vil understøtte de korte renter og holde renten for tilpasningslån nede.