Abonnementsartikel

Danish Crown vil lukke sit slagteri i Nørresundby ultimo juni 2004

Som følge af konkurrencesituationen har ledelse i Danish Crown besluttet at lukke sit slagteri i Nørresundby med udgangen af juni 2004.

Lukningen vil give Danish Crown årlige besparelser på godt 40 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Medarbejderne i Nørresundby blev allerede i 2000 orienteret om, at slagtningerne i Nørresundby indgik i grundlaget for det nye slagteri i Horsens, der ventes taget i brug ultimo dette år, hvorimod det var uafklaret, hvad der skulle ske med udbeningskapaciteten og øvrige aktiviteter på afdelingen. Det oplyser Danish Crown.

- De aktuelle slagteprognoser viser imidlertid, at kapaciteten i Nørresundby allerede kan undværes fra denne sommer, og på baggrund af den internationale konkurrencesituation er Danish Crown tvunget til at optimere produktionen til det yderste.

- Derfor har vi besluttet at undersøge muligheden for allerede nu til sommer at tilpasse vores kapacitet med nedlukning af Nørresundby-afdelingen, siger administrerende direktør Kjeld Johannesen, Danish Crown.

Slagtningerne flyttes

Danish Crown har planter om at overflytte slagtningerne til Sæby, Grindsted og Blans, hvor kapaciteten øges ved indsættelse af pauseslagtning på aftenholdene (dvs. at medarbejderne holder rullende pauser, så produktionen kan køre uafbrudt).

Udbeningsarbejdet er foreløbig planlagt overflyttet til Sæby, Nykøbing Mors, Faaborg og til afdelingerne i Tyskland, ligesom eksport af varer med ben kan komme på tale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Denne fordeling vil dog blive tilpasset de aktuelle markedsforhold og vil derfor kunne ændres, inden forslagets gennemførelse, oplyser Danish Crown.

Slagteriet slår dog fast, at så stor en del af produktionen som muligt vil blive overført til Sæby, for dermed at kunne tilbyde job til nogle af medarbejderne i Nørresundby.

Sæby blev med strukturplanens offentliggørelse i 2000 udpeget som slagteriet, Danish Crown ville satse på i Nordjylland.

De seneste tre år har man investeret cirka 200 millioner kroner i Sæby, og yderligere 50 millioner kroner er på investeringsbudgettet for 2003/2004.

Mange berøres af lukning

Nørresundby-afdelingen beskæftiger cirka 475 slagteriarbejdere og håndværkere. Dertil kommer godt 25 funktionærer og cirka 25 i veterinærkontrollen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De alternative beskæftigelsesmuligheder må vi se i øjnene ikke er så gode, som ved de seneste produktionstilpasninger i Danish Crown. Det beklager vi meget. Ikke mindst fordi vi i Nørresundby har en dygtig og trofast medarbejderstyrke, hvor langt hovedparten har en anciennitet fra 8 år op til 40-50 år, siger Kjeld Johannesen.

- Vi vil naturligvis forbeholde nye jobs på vore øvrige afdelinger til de berørte medarbejdere, og hvis der er medarbejdere, der vil flytte, er der stadig mange ubesatte stillinger ved det nye slagteri i Horsens.

- Hertil kommer, at der på andre DC-arbejdspladser i Nordjylland - herunder ikke mindst det store slagteri i Sæby - løbende opstår muligheder via naturlig afgang.

- Vi har valgt at foreslå lukningen op til sommerferien, fordi der på dette tidspunkt tages mange ferieafløsere ind på andre afdelinger, og disse midlertidige job kan blive permanente i forbindelse med den løbende medarbejderudskiftning.

- Trods dette må vi forudse, at der er mange medarbejdere, vi må stoppe samarbejdet med. Derfor aktiverer vi vores socialplan, som giver gode muligheder for efteruddannelse, omskoling med mere, og erfaringerne har vist, at den er et godt værktøj for de berørte medarbejdere til at komme videre i andre jobs, siger Kjeld Johannesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Store besparelser

Danish Crown oplyser, at strukturtilpasningen ventes totalt at medføre en rationalisering, der reducerer antallet af arbejdspladser med cirka 100. De øvrige cirka 400 arbejdspladser overføres til de øvrige Danish Crown-afdelinger, heraf cirka 50 til koncernens afdelinger i Tyskland.

Lukning af Nørresundby-afdelingen vil give årlige besparelser på godt 40 millioner kroner.

- Afdelingen er belastet af store indirekte omkostninger, fordi der er en meget utidssvarende bygningsmasse, som det er svært at drive en konkurrencedygtig produktion i, oplyser Danish Crown.

- Den internationale konkurrencesituation på svinekødsmarkedet er voldsom for tiden, hvor der er en global overproduktion. For at sikre en fortsat plads blandt de førende udbydere på verdensmarkedet, er det tvingende nødvendigt, at Danish Crown udnytter alle muligheder for at optimere driften.

- Det var således også baggrunden for, at vi i efteråret måtte justere vore planer for 2004, så vi ud over de budgetterede produktionsoptimeringer har besluttet at måtte gennemføre besparelser på 50 millioner kroner årligt. 30 millioner kroner heraf er fundet ved besparelser i koncernadministrationen og lukning af Slagelse-afdelingen. Med en lukning til sommer af Nørresundby-afdelingen kan vi opfylde målet med den ekstraordinære besparelse, siger Danish Crowns administrerende direktør.