Abonnementsartikel

I Europa dyrker Spanien, Tyskland, Rumænien og Bulgarien GM-afgrøder

Landmænd rundt i verden fortsætter for syvende år i træk med at dyrke større arealer med GM-afgrøder. I 2003 voksede arealerne med GM-afgrøder således med 15 procent.

Dermed dyrkes der på verdensplan 67,7 millioner hektarer med GM-afgrøder, oplyser International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forøgelsen indbefatter et foreløbigt og forsigtigt skøn, der siger, at Brazilien, der startede GM-produktion i 2003, har tilsået tre millioner hektarer med GM-sojabønner. Men det faktisk dyrkede areal med GM-afgrøder kan vise sig at være betydeligt større i Brazilien, vurderer ISAAA.

Rapporten fastslår også, at cirka syv millioner landmænd i 18 forskellige lande i 2003 dyrkede GM-afgrøder. Der er her tale en stigning fra seks millioner landmænd i 16 lande i 2002.

Mere end 85 procent af disse landmænd er fattige bønder i udviklingslandene.

Næsten en tredjedel af verdens GM-arealer findes nu i udviklingslandene, og det er en stigning fra en fjerdedel i 2002.

Rapporten fortæller ligeledes, at GM-hovedproducenterne tæller seks lande i 2003 mod fire lande i 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til sammen står de seks lande for 99 procent af GM-afgrøderne på verdensplan.

Brazilien og Sydafrika er nu sammen med USA, Argentina, Canada og Kina de største producenter.

ISAAA forudsiger at cirka 10 millioner landmænd i mindst 25 lande inden for de næste fem år vil dyrke omkring 100 millioner hektarer med GM-afgrøder.

Rapporten skønner ligeledes, at markedsværdien af GM-afgrøder vil stige fra 4,5 milliarder dollar til 5,0 milliarder dollar i 2005.