Abonnementsartikel

Frøavlere til Hunsballe Frø A/S har på to år øget deres bruttoudbytte med op til 2.400 kroner pr. hektar

Frøavlerne til Hunsballe Frø har ifølge firmaet grund til at glæde sig.

- I en tid, hvor landbruget generelt oplever stagnation i mange produktionsgrene, har frøavlere til Hunsballe Frø kort før jul oplevet, at priserne på deres leverancer af kløverfrø og på de fleste arter af græsfrø er steget mærkbart for andet år i træk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det oplevede de ved modtagelsen af deres forskudsbetaling for avlen i 2003, fortæller avlsleder Carsten Jørgensen, Hunsballe Frø, Holstebro.

Prisstigninger på 10 til 30 procent

Han fortæller, at firmaets priser for frøhøsten 2003 er steget for de fleste arter med mellem 10 og 30 procent, og året før sås lignende stigninger for de fleste frøarter.

- De største prisstigninger fra 2001 til 2003 ses på hvidkløver, alm. rajgræs, rødsvingel, italiensk rajgræs og stivbladet svingel, siger Carsten Jørgensen.

For græssernes vedkommende betyder de største prisstigninger, at bruttoudbytterne er steget fra 7.600 kroner pr. hektar i 2001 til 10.000 kroner pr. hektar i 2003. Dette giver en samlet stigning på ca. 2.400 kroner pr. hektar i gennemsnit.

Stivbladet svingel og rødkløver i front

- Priserne på stivbladet svingel og rødkløver er steget mest fra 2002 til 2003. For avlere til Hunsballe Frø betyder det, at bruttoudbyttet stiger med op til 1.500 kroner pr. hektar for frøhøsten 2003, fastslår Carsten Jørgensen og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Priserne på hvidkløver og italiensk rajgræs er steget med 15 procent, hvilket giver hele 1.100 kroner pr. hektar højere bruttoudbytte til avlerne.

Almindelig rajgræs, rødsvingel og engsvingel er steget med 10-12 procent, hvilket øger frøavlernes afkast med cirka 750 kroner pr. hektar.

Prisen på engrapgræs er steget tre procent fra 2002 til 2003, men fra 2001 til 2002 oplevede avlerne et prisfald på 19 procent.

Carsten Jørgensen stiller sig svært tilfreds med, at prisen på hundegræs ligeledes er steget:

- Selv prisen på hundegræs er hos os steget et par procent, selv om markedet er lidt presset lige nu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisfald på timothe

- Produktionen af strandsvingel har det seneste år være større end forbruget i EU med faldende priser til følge, men nu ser det ud til, at priserne er ved at stabilisere sig, anfører Carsten Jørgensen.

Kun på timothe har avlerne til Hunsballe Frø oplevet et prisfald, dog kun et beskedent fald på en procent.

- Vi oplever en stærkt stigende interesse for vort firma blandt landmændene blandt andet på grund af vore høje priser.

- For mange frøavlere har det desuden betydning, at vi er et mindre firma, og at vi er med til at sikre en sund konkurrence i en branche med få aktører, siger avlsleder Carsten Jørgensen.