Forskningsudvalget på Forskningscenter Bygholm styrkes nu gennem en udvidelse. Ændringen forventes blandt andet at føre til et stærkere samarbejde med private virksomheder, skriver Forskningscenter Bygholm.

Formålet med udvalget er at fremme det faglige samarbejde med andre forskningsinstitutioner og erhvervslivet. Forskningsudvalget medvirker eksempelvis til at afdække de områder inden for jordbruget, hvor der er mulighed og behov for at udvikle ny teknologi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udvalget spiller dermed en vigtig rolle i udviklingen af forskningscentrets opgaver.

- Brancher, uddannelsessteder og organisationer har reageret positivt på vores henvendelse om deltagelse i udvalgets arbejde. Som udvalget nu er sammensat, må vi siges at stå med en meget stærk kontaktflade til områder af betydning for os som forskningsinstitution, fortæller forskningschef Svend Christensen, Forskningscenter Bygholm.

De enkelte forskere har ligeledes kontakt til samarbejdspartnere uden for forskningscentret.

Et eksempel på udvalgets indsats hidtil er forskningsprogrammet Bæredygtig teknologi i jordbruget. Det er et resultat af, at udvalget pegede på behovet for forskning i nye teknologier og formåede at skabe interesse for sagen hos de bevilligende myndigheder.

Nyt bredt forskningsudvalg

Udvalget har pr. 1. januar 2004 følgende medlemmer: