Abonnementsartikel

Rengøringen på Danish Crowns slagterier resulterede i ni påbud og 30 indskærpelser i forbindelse med en uanmeldt kontrol på 17 slagterier

Der er stor forskel på den foreløbige rapport vedrørende de uanmeldte kontrolbesøg, som Fødevaredirektoratet foretog 8. januar på 17 slagtesteder, og de indberetninger som Danish Crown har fået forelagt.

Af den foreløbige rapport fremgår det, at der var 44 påbud og 45 indskærpelser. Men Danish Crown har nu fået forelagt indberetningerne til direktoratet, og kan her konstatere at der er givet ni påbud og 30 indskærpelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Danish Crown har ingen forklaring på forskellen mellem Fødevaredirektoratets offentliggørelse af 44 påbud og 45 indskærpelser fredag 9. januar, og de foretagne indberetninger til direktoratet. Danish Crown vil i samarbejde med Fødevaredirektoratet og Danske Slagterier søge disse uklarheder afklaret hurtigst muligt, oplyser Danish Crown.

Påbud på fire virksomheder

Danish Crown har indtil videre kun følgende kommentarer til de udstedte påbud, så længe der ikke er en afklaring på forskellen mellem rapporten og de indberetninger, som slagteriet har modtaget.

- Der er indberettet i alt seks påbud/forbud vedrørende rengøring på fire virksomheder. Hertil kommer tre påbud vedrørende procedurebeskrivelser, der tidligere er godkendt af myndighederne.

- Endvidere er der indberettet 30 såkaldte indskærpelser, fordelt på 10 slagtesteder. Af disse er fem alene relateret til ovennævnte procedurebeskrivelser.

- På fem slagterier er der ifølge indberetningerne hverken udstedt indskærpelser eller påbud.De fire virksomheder, hvor der er indberettet påbud/forbud vedrørende rengøringen, er følgende:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danish Crown beklager de konstaterede svigt i rengøringen, og korrigerende tiltag er allerede iværksat. Alle rengøringspåbud er efterkommet.

Slagterikoncernen anslår, at der på de 16 slagterier dagligt rengøres cirka 30 hektar produktionslokaler med skillerum, maskiner, udstyr og installationer og konstatere:

- Det er ikke realistisk, at der ikke kan findes fejl ved en så intensiv og omfattende kontrol, som er foretaget torsdag morgen.