Abonnementsartikel

Landets 450 maskinstationer vil i 2010 kun have 30 kunder hver, så de skal i stigende omfang tilbyde andre ydelser

De nyeste forudsigelser siger, at der i 2010 næppe vil være flere end 38.500 landbrug tilbage i Danmark. Er der 450 maskinstationer, som arbejder med landbrug, betyder det et gennemsnit på kun 30 kunder til hver enkelt maskinstation.

Så dramatisk ridsede formanden for Landsforeningen Danske Maskinstationer, entreprenør Niels Madsen, situationen op for sine medlemmer i sin beretning på foreningens årsmøde lørdag 10. januar på Pejsegården i Brædstrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Af de 38.500 landbrug regner man med, at blot 13.500 er heltidsbrug, hvoraf de 3.000 er svinebrug, og andre 4.000 er malkekvægbrug. Der bliver kun syv kunder med svinebrug og ni kunder med malkekvæg til hver maskinstation, sagde han.

Nye aktiviteter

Den fortsatte strukturudvikling inden for landbruget åbner dog samtidig mulighed for nye aktiviteter, som landets maskinstationer skal vide at udnytte.

Der er stadig godt 100.000 ejendomme fordelt i det åbne land, og Niels Madsen fremhævede, at der i stigende omfang efterspørges nedbrydning, kloakering og etablering af veje og søer. Til disse opgaver har mange maskinstationer etableret entreprenørafdelinger med egen kloakmester.

- Vi vil i de kommende år se flere forskellige modeller for samarbejde mellem en eller flere virksomheder. Maskinstationerne vil gøre det for at kunne matche de større landbrug og for bedre at kunne løse større opgaver i udliciteringsbølgen.

- Kommunesammenlægninger, som måske vil finde sted i de kommende år, er en god mulighed for maskinstationerne, som vil kunne arbejde sammen om at tilbyde drifts- og vedligeholdelsesopgaver i de nye kommuner, sagde Niels Madsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere medlemmer

Trods hårde odds i branchen har Landsforeningen Danske Maskinstationer haft medlemstilgang det seneste år. En nettotilgang på otte medlemmer bringer antallet af medlemsvirksomheder op over 600 for første gang siden år 2000.

Blandt de nye medlemmer er flere mindre entreprenørvirksomheder, hvilket er med til at øge omsætningen af entreprenørarbejde.

Et af temaerne for landsforeningens medlemmer i 2004 bliver totalpasning. Som optakt hertil gennemførte konsulenttjenesten i december 2003 en workshop om totalpasning, så man kan blive dygtigere til at matche landbrugets behov på dette område.