Fødevareminister Mariann Fischer Boels forslag til en ny landbrugslov er desværre ikke et forsøg på at genrejse Danmark som et land med et valutaskabende udbud af kvalitetsfødevarer.

- Tværtimod er ministerens forslag dødsstødet for de sidste rigtige bønder i Danmark, mener Egon Kjær Sørensen, formand for landsorganisationen Frie bønder - Levende land.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forslaget lægger efter hans opfattelse op til en tankeløs fortsættelse af den ødelæggende politik, der gennem de seneste 40 år er ført både af landboorganisationerne, af politikerne og af långiverne.

De råd, der er blevet givet bønderne siden da, har entydigt ført mod en faldende indtjening. Det evige omkvæd til de dårlige råd har efter organisationens mening været bliv større ved at vokse.

- Resultatet af vækststrategien er blevet forarmede landmænd med en enorm gæld, som kun långiverne har glæde af, siger Egon Kjær Sørensen.

- Man behøver ikke at være professor for at se, at politikken har slået fejl. Eller profet for at se, at det nye lovforslag vil forsætte ødelæggelsens vej.

- Tag blot aviserne og læs, at landbrugets indtjening rasler ned, selv om der burde have været gyldne tider. Samtidig har naturen lidt ubodelig skade, og dyrene er pressede ud over det etisk forsvarlige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når landets fødevareminister kalder sit forslag til landbrugslov for grøn, er det i allerhøjeste grad et vælgerbedrag.

- De grønne tiltag, der er i loven, er ikke nær tilstrækkelige til at modvirke den forstærkede ødelæggelse af naturen, der bliver en følge af industriproduktionens blåstempling.

- Hvorfor fortsætte industrialiseringen af landbruget, når det ikke på hverken kort eller langt sigt er konkurrencedygtigt, men må flytte udenlands, spørger formanden.

- Hvorfor ikke i stedet sikre, at de små og mellemstore bedrifter gives muligheder for at fortsætte, mener Egon Kjær Sørensen.

Efter hans mening har disse bedrifter vist, at de kan producere højkvalitetsprodukter til hjemmemarkedet og andre højprisområder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Prøv og tænk på økologien. Det var da vist ikke de store, der var dens foregangsmænd. Det er de små, der har skabt udviklingen i det danske landbrug, konstaterer Egon Kjær Sørensen.