Abonnementsartikel

67 faglige indlæg er hovedindholdet ved årets svinekongres, som finder sted 26. og 27. oktober - desuden holder, arrangøreren, Landsudvalget for Svin, årsmøde

Flere og flere har forsøgt sig med produktion af svin i udlandet, og endnu flere kan meget vel står på spring til at investere i et svinebrug i Polen eller det sydlige Rusland.

Ved årets svinekongres, der er arrangeret af Landsudvalget for Svin (LuS) dukker flere af udlandseventyrerne op og holder indlæg om deres erfaringer med at etablere sig i det store udland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svineproducent Erik Jantzen, Hobro, vil med baggrund i sin omfattende produktion, der inkluderer kyllingeproduktion i Tjekkiet, svineproduktion og malkekvæg i Slovakiet foruden svineproduktion i Danmark, fortælle om udfodringerne ved stordrift i udlandet.

Erik Jantzen vil i oplægget blandt andet komme ind på emner som personaleoplæring, afsætning af produktionen og renovering af stalde.

Poldanor på banen

Direktøren bag den største svinefarm med dansk ejerskab, Tom Axelgaard, er også til stede på årets kongres. Her vil han med afsæt i farmen Poldanor fortælle om baggrunden for at etablere sig i udlandet og de seneste tiltagene om at starte op i Ukraine.

Tom Axelgaard vil samtidig give et bud på, hvorfor vesteuropæiske landmænd forsøger sig øst på.

Udlandet - i form af Tyskland - er også genstand for to andre indlæg på kongressen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eksporten af smågrise er de senere år steget voldsomt, og flere og flere landmænd har gjort sig afhængige af denne eksport.

Afdelingsleder ved LuS, Finn Udesen, og eksportsalgsleder ved SPF, Jens Schultz, kommer i deres indlæg blandt andet ind på, om de danske smågrise er konkurrecedygtige, og om de vil være det i fremtiden.

Konkurrencemulighederne for tysk svineproduktion er oplægget fra Christina Hansen, konsulent ved SønderJysk Svinerådgivning. Tyske slagterier har gennem længere tid haft en højere notering end herhjemme, og hun vil på baggrund af en studietur til Tyskland gøre rede for landets muligheder, trusler og fremtidig konkurrenceevne.

Skellene er trukket op

De senere år er grænsen til tider trukket hårdt op mellem byboere og landmænd på grund af gyllelugt, placering af nye produktionsenheder og så videre.

Det sættes der fokus på ved årets kongres, der har et punktet omverdenen på programmet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt talerne er Johannes Nørregaard Frandsen, professor ved Syddansk Universitet, der diskuterer emnet "Livet på landet - forventninger og virkelighed". Et beslægtet indlæg kommer fra Carsten Beck, der er forskningschef ved Institut for Fremtidsforskning. Han kommer blandt andet ind på, om der fortsat skal produceres svin i Danmark, i regi af den øgede bevågenheden fra den øvrige del af befolkningen.

Direktørerne stiller op

Danish Crowns topfolk, administrerende direktør Kjeld Johannesen og viceadministrerende direktør Carsten Jakobsen, er også på talerstolen ved årets kongres. De er om nogen blevet kritiseret de senere år for deres dispositioner i form af udenlandske opkøb.

Kjeld Johannesen får lov til at kommentere på et indlæg fra Henning Allesø, der er direktør i The Network of Food Advisors. Henning Allesø skal diskutere omkostningsstrukturen i slagterisektoren og vil endvidere give et bud på slagteriselskabernes strategier og præsentere alternative scenarier.

Carsten Jakobsen har sit eget indlæg - "Det globale marked for dansk svinekød". I indlægget vil han guide tilhørerne rundt til Danish Crowns forskellige afsætningslande og endelig give svar på de ikke uvæsenlige spørgsmål: Sælges dansk svinekød på den rigtige måde, og har vi det rigtige fundament til fremtiden?

De fagorienterede indlæg

De mere fagligt orienterede indlæg er der også fundet plads til på årets kongres, der tæller ialt 67 indlæg. Flere af indlæggene bliver dog gentaget i løbet af de to dage, kongressen varer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lugtproblematikken er vanen tro genstand for en del opmærksomhed i svinesektoren.

To indlæg forsøger at afdække problemstillingen, som ikke er blevet mindre af, at Vandmiljøplan III og den nye bekendtgørelse om afstandskrav til landbrugsproduktion.

Merete Lyngbye, civilingeniør, og Poul Petersen, afdelingsleder ved Landsudvalget for Svin, ser på problematikken og gør rede for, hvor lugten kommer fra, hvor meget der kommer, og hvornår det er til gene for naboer.

Endelig vil foredragsholderne præsentere de seneste resultater fra Den rullende Afprøvnings målinger af lugt og ammoniak med forskellige tekniske løsningsmodeller.

Miljøpolitikken sættes også grundigt under lup. Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, stiller op for at kommentere miljøpolitikken set ud fra landbrugets synspunkt. Socialdemokratiets Pernille Blach Hansen vil udgøre det politiske felt, som blandt andet har argumenteret for det intelligente svinestop.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også noget for nystartede

Prisen for at deltage i årets kongres er 900 kroner, mens landbrugsskoleelever og studerende kan nøjes med 500 kroner. I år er der mindst et foredrag, som henvender sig direkte til denne gruppe.

Al begyndelse er som bekendt svær - også i svinesektoren. Det sætter driftsøkonomikonsult ved Vesthimmerlands Landboforening, Jakob Ræbild Nørgaard, ord på sammen med svineproducenten Ulrik Krogsgård, der er nystartet landmænd med en besætning ved Løgstør.

Kongressen finder sted 26. og 27. oktober i Herning Kongrescenter. Landsudvalget for Svin holder indledningsvis sit årsmøde 26. oktober klokken 9.15. Programmet kan ses i sin helhed på www.danskeslagterier.dk