Abonnementsartikel

John Deere har udviklet systemet BoomTrac, som automatisk styrer sprøjtebommen på trailersprøjterne i 800-serien

Vælg den ønskede dyse, og sprøjten klarer selv at indstille bomhøjde og -hældning. Det lyder enkelt og nemt, og hos John Deere har det også været hensigten at gøre sprøjtearbejdet lettere for traktorpiloten.

Desuden har der i udviklingsarbejdet været fokuseret på at udnytte sprøjten endnu bedre, så der spares kemi og andre omkostninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målet kan ifølge firmaet nås ved at kombinere den nye 800-serie trailersprøjter med BoomTrac med et andet John Deere system, nemlig AutoTrac. Enten sammen eller uafhængigt af hinanden kan de to systemer kombineres med FieldDoc, som er et registreringsprogram til de handlinger, man foretager i marken.

Forudsætningen for at få denne forbedring er, at traktoren er udstyret med det GPS-baserede GreenStar system.

Kan skifte mellem metoder

Investerer man i BoomTrac, har man mulighed for at vælge mellem manuel eller automatisk justering af bomhøjde og –hældning.

Den automatiske regulering af bomhøjden til den afstand, man ønsker fastholdt, sker ved hjælp af en sensor placeret midt på hver side af bommen. Sensorerne kan aflæse afstanden til alle typer afgrøder og bar jord, hvis man sprøjter før fremspiring.

Hvis man kombinerer BoomTrac med AutoTrac, kan traktoren køre i parallelle spor gennem marken og holde den korrekte afstand mellem overkørslerne helt af sig selv. På den måde kan man sikre, at den fulde bombredde bliver udnyttet, uden at der skal være anlagt kørespor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sporbarheden er sikret

Med FieldDoc i kombination med GreenStar er det muligt at registrere automatisk, hvad man foretager sig i marken.

Data om væskemængde, overkørt areal, valgt middel, traktorpilotens navn, vejr og forhold i øvrigt overføres automatisk fra sprøjten til GreenStar-systemet i førerkabinen. De registrerede data kan senere overføres til en pc på ejendommen.

Det nye system kan anvendes på såvel 800-seriens trailersprøjter som de liftophængte 500-serie sprøjter.

Til sæson 2005 er udformning af tanken på modellerne 832 med en tankkapacitet på 3.200 liter og på model 824 med 2.400 liter tank ændret, så bommen under transport kan foldes længere ned på en mere kompakt måde.

Den nye måde at folde bommen på giver også et lavere tyngdepunkt samt en hurtigere, men alligevel roligere foldning, fremhæver John Deere.Foto1