Abonnementsartikel

Dyrenes Beskyttelse er chokerede over ny rapport om søers velfærd og kræver radikale ændringer i soholdet.

- Et liv med sult, mavesår og slåskampe. Et liv hvor næsten halvdelen af tiden tilbringes klemt fast på for lidt plads mellem to jernbøjler. Et liv, hvor soen skal producere flest mulige grise, som hun ikke selv får lov til at passe. Det er virkeligheden for 1,134 millioner søer, sådan skriver Dyrenes Beskyttelse om en rapport udarbejdet af forskningsadjunkt Birgitte Damm, Landbohøjskolen for Dyrenes Beskyttelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nok vidste vi, at der var store problemer i produktionen, men det er chokerende, at det står så grelt til, siger Arne Stevns, præsident for Dyrenes Beskyttelse.

Alene den kendsgerning, at et meget stort og stigende antal søer sendes til destruktion fortæller, at søerne bliver presset særdeles hårdt i produktionen, mener Dyrenes Beskyttelse.

- Det er stort problem, at søerne er blevet så store, at der ikke længere er plads til dem i hverken æde- eller fareboksen. Der er ganske enkelt sket det, at søerne hele tiden er blevet større gennem avl, uden at man har ændret de jernbøjler, som omslutter søerne, fortsætter Arne Stevns

- Man giver kun søerne halvdelen af det, de ville spise, hvis de havde fri adgang til foderet. Det sker i drægtighedsperioden, og søerne er drægtige omkring 260 dage om året.

- Den evige sult og kraftfoderet giver stor risiko for mavesår og akutte mavedrejninger. Sult øger risikoen for slåskampe. I nogle stalde deler søerne en foderautomat med risiko for, at søerne bider hinanden i skamlæberne, siger Arne Stevns.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dyrenes Beskyttelse bedyrer, at Birgitte Damm har haft frie hænder til at udarbejde rapporten.

Forslag fra Dyrenes Beskyttelse

På baggrund af undersøgelsen har Dyrenes Beskyttelse udarbejdet "Debatoplæg -Velfærdsproblemer hos de danske søer".

I debatoplægget har Dyrenes Beskyttelse stillet en række forslag til initiativer, der skal forbedre søernes velfærd.

- Vi foreslår, at der øjeblikkeligt stilles krav om, at alle søer skal have bokse, som de kan være i, men der skal ikke herske tvivl om, at søerne allerhelst skal være helt frie og slet ikke fikserede.

- Derfor stiller vi allerede nu krav om, at inden for de næste 10 år, skal systemerne omlægges til løse søer under faring og i diegivningsperioden. Vi accepterer en overgangsperiode, fordi vi ved, at det kræver en større omstilling. Og så skal alle søer have fri adgang til grovfoder af god kvalitet, fortsætter Arne Stevns.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har inviteret Landsudvalget for Svin til et møde for at drøfte de i rapporten og debatoplægget rejste problemstillinger. Vi har sendt rapporten og debatoplægget til de berørte ministre og til Folketingets retsudvalg, hvor har anmodet om at få foretræde, så vi kan fortælle om vores syn på sagen.

- Vi håber, at vi med vores initiativ kan være med til at give søerne væsentligt bedre forhold, siger Arne Stevns.