Abonnementsartikel

Fem gårdprojekter i Fonden Realdanias landsdækkende konkurrence "Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer" er af dommerkomiteen blevet valgt som de endelige vindere, der til sammen vil modtage cirka 20 millioner kroner til at virkeliggøre projekterne.

Dette beløb udgør cirka halvdelen af de samlede udgifter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alt i alt modtog Realdania 234 kreative forslag fra hele Danmark efter at idékonkurrencen var blevet udskrevet i efteråret 2003.

Heraf blev 20 projekter i marts 2004 præmieret med hver 50.000 kroner samt støtte til at videreudvikle idéen til et egentligt projektforslag. 19 tog imod udfordringen, og det er blandt disse, at de fem vinderprojekter nu er udvalgt.

Realdania afsatte i alt 30 mio. kr. til projektet, hvis formål er at bidrage til at dæmme op for det tab af kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som en del af de truede landbrugsbygninger repræsenterer. Man regner med, at op mod 15.000 landbrug i løbet af de næste 10 år nedlægges, og bygningerne skal dermed enten rives ned eller anvendes til andre formål.

Allerede i dag er over 60 mio. kvadratmeter landbrugsbygninger gjort overflødige i landbrugsmæssig sammenhæng. Omkring halvdelen af disse betragtes som bevaringsværdige.

De fem projekter, som nu kan føres ud i livet, er:

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Bagenkop på Langeland bliver Søgård Hovedgård rammen om en børnelejr, der kan give dårligt stillede og socialt udsatte børn et psykisk og socialt pusterum gennem et gratis ophold i naturskønne omgivelser.

I landsbyen Bjergager ved Odder etableres kontorenheder og dermed nye arbejdspladser i 1800-tals laden på Sejersgård, for at styrke aktiviteten og livet i landsbyen.

10 bevaringsværdige gårdejendomme langs Hærvejen omdannes til simple, men sobre vandrehjem eller herberger for vandrende, cyklende og ridende turister. Inspirationen kommer fra klostrene langs pilgrimsruten til Santiago de Compostella.

På Hvoruptorp i Nørresundby etableres en torvelade for specialbutikker fra oplandet. Der er tale om en syntese af gårdsalg og torvedage, der kan foregå året rundt. Den bevaringsværdige lade omdannes til indkøbssted for forbrugere, der ønsker kvalitet og oplevelser, og her kan lokale producenter sælge deres varer direkte til kunderne.

Et sportsfiskerakademi med overnatningsmuligheder etableres på Ulstrup Slot ved Bjerringbro. For at skabe dynamik og udvikling i landzonen er det planen, i samarbejde med en lang række lokale institutioner og foreninger at danne det første danske viden- og uddannelsescenter for lyst- og sportsfiskere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projekterne vises frem til 26. november 2004 på udstillingen "Gentænk gården! 19 forslag til genanvendelse af gårdejendomme" på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, København.

- Det er Realdanias håb, at konkurrencens resultater vil bidrage til, at andre aktører - ejere, rådgivere, investorer og myndigheder - vil udnytte de mange gode idéer og i stigende grad fokusere på og udnytte det enorme potentiale, som ligger gemt i de mange ubrugte landbrugsbygninger overalt i landet, siger direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania i en pressemeddelelse.