Abonnementsartikel

En ny undersøgelse viser, at der er stor variation i slagteresultaterne hos økologiske besætninger og i godkendelsesprocenterne, der varierer mellem 50 og 80 procent

Både slagteresultater og godkendelsesprocenter for økologiske svin varierer ganske meget fra besætning til besætning. Det er den konklusion, Danmarks Jordbrugsforskning drager efter granskning af tal fra 20 besætninger med en samlet leverance på 42.237 svin.

Svinene blev kategoriseret efter gældende sygdomskodesystem samt kvalitetssystem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overordnet set varierede godkendelsesprocenten mellem 50 og 80 procent. Galtene havde væsentlig lavere kødindhold og et tykkere spæklag end sogrisene. Det gav sig udslag i en godkendelsesprocent på blot 55,6 procent.

Vejen til godkendelse

Den manglende godkendelse skyldtes for den største dels vedkommende for lave kødprocenter, for høje eller lave spækmål eller under- og overvægtige grise.

Sygdomsfund, der medførte kassation, var 6,1 procent. Farvede aftegn og halvorner forhindrede godkendelse af henholdsvis 2,1 og 0,4 procent.

Kaster man et blik på sygdomsstatistikken, er det brysthindear, der topper listen med 9,7 procent.

Her er det værd at bemærke, at der er voldsom forskel på de enkelte besætninger med 2,2 procent i den besætning med færrest tilfælde af brysthindear og 32,4 procent i besætningen med flest tilfælde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samlet set udgør brysthindear halvdelen af sygdomsfundene hos de økologiske grise, mens spoleormspletter på leveren udgør 18,5 procent. Galte har oftere akutte betændelsestilstande og flere skader på hud og haler end sogrise.

Slagtevægt i top og bund

De økologiske slagtesvins kødprocent ligger gennemsnitlig 1,1 procent under de konventionelle svin i samme periode.

Ved en stigende slagtevægt i intervallet mellem 55 og 95 kilo falder kødprocenten i slagtekroppen kraftigt.

Galtenes kødprocent er dog allerede faldende, før de 50 kilos slagtevægt er nået. Dette punkt når sogrisene først efter 65 kilo slagtevægt.

Det bekræfter ifølge undersøgelsen, at sogrise aflejrer mere protein i længere tid end galtene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I modsætning til konventionelle grise har økologiske grise de højeste kødprocenter i vinterhalvåret og de laveste i sommerhalvåret.

Ud af ovenstående kommer det næppe som en overraskelse, at spæklaget er tyndere desto lavere slagtevægt er.

Rutinemæssig vejning

Oftest bliver de økologiske grise ikke godkendt hos slagterierne, fordi de ikke lever op til kravene om kød- og spækmål.

Danmarks Jordbrugsforskning konkluderer helt overordnet, at en rutinemæssig vejning før udlevering til slagteri vil medføre flere godkendte svin, da både slagtevægt og kød- og spækmål påvirkes positivt.

Yderlig viden om slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin kan findes i Grøn Viden nr. 38 fra Danmarks Jordbrugsforskning.FOTO 1: 380225-1