Abonnementsartikel

Det er tosset, at den nye varmeforsyningslov forbyder de decentrale kraftvarmeværker at fyre med træ og halm, mener man i Danske Fjernvarmeværkers Forening

Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF) kritiserer den nye varmeforsyningslov, fordi den forbyder de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker at fyre med halm og træ.

Forbuddet er indført, fordi staten ikke vil risikere at gå glip af millioner af afgiftskroner fra naturgassen, vurderer man i DFF.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da der ikke er afgifter på biobrændsel, er politikerne bange for, at de decentrale værker i takt med stigende energipriser vil gå over til at fyre med biobrændsel frem for naturgas.

Dobbeltmoral uden liberalisme

Uffe Bro, bestyrelsesformand i DFF, der er medlemsorganisation for omkring 410 fjernvarmeværker, kritiserer politikerne for at lave aftalen uden at tage hensyn til vedvarende energi.

- Vi er forpligtet til at producere billigst muligt varme til andelshaverne, og det forhindrer den nye lov os i, siger han.

Ifølge Kyoto-aftalen er Danmark forpligtet til at nedbringe sine udledninger af CO2:

- Men det kommer vi ikke til. Politikerne er mere interesserede i at få afgifter hjem, end at sikre billig varme og overholdelse af Kyoto-aftalen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener derfor, at staten optræder dobbeltmoralsk og meget lidt liberalistisk for at sikre, at investeringerne i naturgas udnyttes.

- Staten ønsker ikke at udhule økonomien i energiselskabet DONG, som man gerne vil sælge.

Uffe Bro vurderer, at kraftvarmeværkerne har en stor reservekapacitet, som kan udnyttes til produktion af billig varme, når markedsprisen på el bliver lavere efter 1.januar 2005.

Samtidig peger han på beskæftigelsesmulighederne ved at fyre med biobrændsel, fordi det øger behovet for flere ansatte på kraftvarmeværkerne til blandt andet læsning og fyring med halm til forskel fra naturgas, der fremføres i rørledninger.

Kan koste staten 700 millioner

I energistyrelsen bekræfter fuldmægtig Finn Bertelsen, at styrelsen har lavet beregninger, der viser, at staten kan risikere at miste hundredevis millioner kroner, hvis de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker går over til biobrændsler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan være op til 700 millioner kroner. Men forudsætningen, er at alle de decentrale værker stopper med at bruge naturgas til kraftvarme og alene bruger biobrændsel til fyring. Men afgifttabet afhænger også af, hvordan el-priserne udvikler sig, siger Finn Bertelsen.Foto: