Abonnementsartikel

Kampen mod bomuldssnudebillen i det sydlige USA er i sidste halvleg, og insektmidlet Fyfanon fra Cheminova spiller en væsentlig rolle i strategien, som i sidste ende fører til reduceret brug af pesticider

Målbevidst arbejder hun sig frem, det lille, hårdhudede hunkøn på en mark i nærheden af El Campo i den amerikanske stat Texas.

Marken, som bomuldssnudebillen befinder sig på, er en af de 2,6 millioner hektar, der er plantet til med bomuld i den sydlige stat. Med sin lange, faste snude, der er forsynet med tyggedele for enden, punkterer hun frugten på en bomuldsplante for derefter at spise af frugten eller lægge sine æg i den.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det har bomuldsplanten svært ved at klare, og knoppen, der skulle blive til en tot bomuld, bliver aldrig til noget. I stedet falder den ned til jorden.

Sultne, men kræsne er det næsten udelukkende bomuldsplanter, som denne bomuldssnudebille og hendes artsfæller æder af - og æde gør de; de små dyr på cirka en halv centimeter samt deres larver er skyld i omfattende ødelæggelser af bomuldsproduktionen.

Problem i over 100 år

Siden bomuldssnudebillen invaderede først Texas og siden resten af det sydlige USA fra Mexico i 1892, har den kostet den amerikanske bomuldsproduktion anslået 13 milliarder USD.

Alene i Texas, den største af de bomuldsproducerende stater, koster den destruktive bille 200 millioner USD årligt i udgifter til sprøjtning og forringelse af høstudbyttet.

Nu er det imidlertid ved at være slut med det søde liv for bomuldssnudebillerne i El Campo. Bomuldsproducenterne har erklæret de destruktive biller krig – og en af deres våben i kampen er insektmidlet Fyfanon fra Cheminova.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sprøjtning med det dansk-producerede insekticid er en del af det målrettede ”Texas Boll Weevil Eradication Program” (Texas Bomuldssnudebille Udryddelsesprogram). Det er et udryddelsesprogram, der blandt andet går ude på at måle antallet af biller på hver eneste bomuldsmark i et større område og sprøjte, når det er nødvendigt.

Solidarisk bekæmpelse er sagen

Det første slag på markerne i Upper Coastal Bend-zonen, hvor El Campo ligger, stod i 2001. Siden da er antallet af bomuldssnudebiller faldet drastisk. Går det som i andre udryddelsesområder i det sydlige USA, varer det ikke længe, før Upper Coastal Bend-zonen kan erklæres fri for de ødelæggende biller.

Bomuldssnudebillen kan flyve mindst 32 km. For at undgå reinfektion med nye bomuldssnudebiller er det derfor meget vigtigt, at alle bomuldsmarker i et område er med i programmet.

Igangsætning af udryddelsesprogrammet i et område kræver, at to tredjedele af de berørte bomuldsproducenter stemmer for ideen, og gør de det, er alle bomuldsproducenter i området forpligtet til at deltage.

Landmændene i Texas er kendte for at være udpræget selvstændige, så det kan være svært at få samling på tropperne. Det er måske derfor, at det først er for nylig, at landmændene i Upper Coastal Bend-zonen, hvori El Campo ligger, er kommet med. Det er selvom lignende bekæmpelsesprogrammer har kørt i andre amerikanske bomuldsområder siden 1978, da det tog sin spæde start i staten Virginia.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nogle landmænd er meget emsige, når det drejer sig om ejendomsretten og vil ikke have, at andre folk går rundt på deres jord, forklarer bomuldsproducent Keith Bram om sine kolleger i Upper Coastal Bend-zonen. Keith Bram, der ejer 850 ha jord, var en af initiativtagerne til at få programmet indført i området.

Han har en dansk oldefar og det er måske de danske aner, med hang til andelstanken og samarbejde, der gør, at han gik stærkt ind for, at han og kollegerne skulle stemme for det fælles udryddelsesprogram. Han ved også, at udsigten til forbedring af økonomien er en kraftig motivering for at få bomuldsproducenterne til at deltage.

Sprøjtning reduceres

- Den væsentligste faktor er sænkning af udgifter. Den næstvæsentligste er forbedring af udbyttet. Før i tiden sprøjtede vi typisk helt automatisk to til tre gange med tre til fem dages mellemrum før knopsætning mod overvintrende bomuldssnudebiller.

- Så sprøjtede vi to, tre, fem eller endda 10 gange mere i løbet af sæsonen afhængig af billetrykket, siger Keith Bram.

Michael Hester, zone manager hos Texas Boll Weevil Eradication Foundation, Inc., siger, at før indførelse af udryddelsesprogrammet, kostede insektbekæmpelsen 50-125 US-dollar pr. hektar - nogle gange helt op til 250 US-dollar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover var udbyttet mindre, og sprøjtningen dræbte gavnlige insekter, så andre, nye skadelige insekter kom til.

- Nu koster det 15-50 US-dollar pr. hektar.

- Fyfanon er det mest effektive middel. Det bliver på planterne i op til syv dage, hvor andre midler normalt forsvinder efter 48 timer, og så er der heller ingen tegn på resistens, siger Michael Hester.

Udryddelsesprogrammet består i al sin enkelhed i at dræbe overvintrende biller, før de får chancen for at gøre skade, at reducere deres vinterhabitat-områder (f.eks. buske, blade på jorden og afhøstede plantestængler), og sprøjte mod biller i løbet af vækstsæsonen på grundlag af optællinger fra specielle fælder.

De sidste slag

I USA dyrkes der bomuld på cirka 5,8 millioner hektar. Heraf er omkring 2,0 millioner hektar erklæret udryddet for bomuldssnudebiller som følge af det organiserede udryddelsesprogram.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Yderligere omkring 3,8 millioner hektar deltager aktivt i udryddelsesprogrammet og ejerne af den lille rest på 115.335 hektar (alt sammen i Texas) forventes at stemme ja til at deltage i programmet i løbet af efteråret 2004.

Så snart de sidste texanerne stemmer ja til programmet, er der en reel chance for, at hele den amerikanske bomuldsproduktion kan slippe for bomuldssnudebillernes ødelæggelser, hvis man samtidig kan minimere risikoen for re-infektion fra Mexico.

Ved hjælp af en målrettet og solidarisk strategi er det lykkedes at gøre flere bomuldsproducerende områder fri af bomuldssnudebillen – og de sidste områder er godt på vej til at blive fri.

Udryddelse af bomuldssnudebiller i USA

- Lokale landmænd tager selv initiativet til at indføre udryddelsesprogrammet. Efter vedtagelse overtager den lokale ”Boll Weevil Eradication Foundation” det praktiske arbejde.

- Udgifter til løn og sprøjtning deles med 20-30 procent til landmændene og 70-80 procent til det offentlige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Først skabes der overblik over bomuldsmarkerne ved hjælp af GPS-målinger.

- Dernæst opstilles fælder indeholdende tiltrækkende pheromoner samt insekticid ved bomuldsmarkerne.

- Fælderne checkes ugentlig fra marts til oktober.

- Det første år sprøjtes markerne flere gange for at dræbe overvintrende bomuldssnudebiller.

- De følgende år sprøjtes afhængig af antallet optalte biller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det anvendte insekticid er det danske insektmiddel Fyfanon produceret af Cheminova. Dosering er 933 g pr. ha.

- Der anvendes lokale piloter til at sprøjte markerne. Flyvning foregår i en højde på 1,5 meter over jorden.

- I USA er cirka 5,8 millioner hektar plantet til med bomuld, fordelt på 35.000 farme. Bomuldssnudebillerne koster årligt 300 millioner USD.

- Med 2,6 millioner hektar er Texas den største bomuldsproducerende stat. Bomuld er en af de væsentligste afgrøder i Texas og bidrager årligt med cirka 1,1 milliard USD til statens økonomi. Tabet som følge af bomuldssnudebillerne anslås at være 200 million USD.

Typisk forløb i udryddelsesprogrammet (“Boll Weevil Eradication Program”)

1. år Stort set 100 procent af bomuldsmarkerne i det pågældende område sprøjtes med det dansk-producerede insekticid Fyfanon for at dræbe overvintrende bomuldssnudebiller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

2. år Fælder med pheromoner og insektmidlet Fyfanon opstilles og der sprøjtes med insekticid på 70-90 procent af markerne om foråret, midt på sæsonen og om efteråret.

3. år Samme som 2. år, men hvor 20-30 procent af markerne sprøjtes, afhængig af optælling af billerne fra fælderne.

4. år Samme som 2. år, men hvor 10-20 procent af markerne sprøjtes, afhængig af optælling af billerne fra fælderne.

5. og 6. år Bekræftelse af udryddelse ved hjælp af fortsat fangst i fælder og målrettet sprøjtning på 1-10% af markerne.

7. og 8. år Efter udryddelse – fangst i færre fælder og reaktion på eventuel re-infektion.