Abonnementsartikel

Østjysk maskinfællesskab udskifter hovedparten af maskinparken og investerer i teknik, som reducerer den manuelle arbejdsindsats, øger effektiviteten og sparer på diverse hjælpestoffer

HSH Agro I/S, som er et maskinefællesskab imellem Havnø Gods, Strandkærgaard og Høgholt på Hadsund-egnen, blev etableret i år 2000 og driver totalt 1.040 hektar. Agerjorden udgør omkring 850 hektar, og vinterhvede er med 550 hektar den dominerende afgrøde.

Ved oprettelsen blev en ny 30 fods mejetærsker indkøbt, og på en auktion blev maskinparken reduceret med cirka 50 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her i foråret mente de tre interessenter og driftsleder Niels Libergreen, at tiden var inde til at gå videre med rationaliseringen og besluttede derfor at udskifte den resterende maskinpark med nye og effektive maskiner.

Resultatet blev en større handel hos Mejlby Agro, hvor HSH Agro købte tre nye John Deere traktorer og en seks meter bred Lemken Smaragd harve samt en tifuret Lemken Vari-Titan vendeplov.

De tre John Deere traktorer er en 8520 på 335 heste samt to 7920 på 235 heste.

Seriøse analyser

Bag den store investering ligger meget seriøse analyser foretaget af Niels Libergreen. Analysen omfattede såvel kapacitetskrav som omkostninger per dyrket hektar.

- Analysearbejdet var så gennemarbejdet og detaljeret, at vi som interessenter havde et usædvanligt godt grundlag at vurdere handlen på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det eneste vi kunne gøre var faktisk at nikke til de klare konklusioner, som Niels Libergreen havde lavet, siger Merete Lüttichau, Havnø Gods, der sammen med Søren Schnack og Jesper Nielsen står bag selskabet.

Spækket med udstyr

Såvel traktorer som de to redskaber er spækket med udstyr og hører dermed ikke til de billigste på markedet.

- Vi har ikke investeret i det billigste grej, men i det grej som passer til vort behov, og som set over en årrække har en fornuftig rentabilitet.

- At der i handlen indgik noget så umoderne som en plov skyldes, at vi i flere år har gjort vore egne erfaringer med at undlade pløjningen og konstateret, at vi ikke har kunnet opnå helt samme udbytteniveau uden pløjning som med pløjning, forklarer Niels Libergreen.

I den fremtidige dyrkning vil mindre arealer, hvor tidsforbruget til pløjning med den store plov bliver for stor, dog blive tilsået uden forudgående pløjning. På disse arealer er det planen, at marken skal harves let over umiddelbart efter høst, og lige før etableringen af den nye afgrøde skal marken harves i 15-20 centimeters dybde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med Smaragden kan vi klare begge arbejdsdybder med den samme harve, og ved at lade den store traktor udføre den dybe bearbejdning, skulle vi også have tilstrækkelig med trækkraft til den seks meter brede harve, siger Niels Libergreen.

På land og i furen

Med Lemken Vari-Titan er det valgfrit, om der køres på land eller i furen. Når føret er godt, er det meningen, at den store John Deere med tvillinghjul hele vejen rundt skal køre på land. Under vanskelige forhold hvor det er svært at stå fast, kan der køres i furen. Under helt ekstreme situationer kan det desuden lade sig gøre at pløje med kun seks furer, idet de fire furer efter kærren arbejder uafhængigt af de forreste og kan holdes fri af jorden, mens der pløjes med de seks forreste.

- I modsætning til tidligere, hvor vi såede direkte efter ploven, vil vi i fremtiden pløje forud og lade jorden ligge nogle dage, før den tilsås. På de vanskeligste jorde vil vi desuden indsætte en harvning imellem pløjning og såning.

- Umiddelbart lyder det urationelt, men ved kun at harve, hvor det er påkrævet og undlade rotorharven, kan vi hæve timeydelsen på Rapiden fra cirka 1,6 til 2,5 hektar i timen, siger Niels Libergreen.

Den østjyske driftsleder forventer ikke, at hverken ploven eller såmaskinen skal køre i døgndrift, men i en del af sæsonen er det meningen, at der skal køres i to-holds skift. 78046