- Det er brud på skattestoppet og i strid med regeringsgrundlaget, når landmænd i en række kommuner næste år skal betale mere i grundskyld. Det mener organisationen Dansk Landbrug, der kræver, at regeringen griber ind og sikrer landmændene mod stigende jordskatter.

- For nogle landmænd fordobles grundskylden næste år, og det står vi uforstående over for, når regeringen har proklameret et skattestop, siger Gert Karkov, viceformand i Dansk Landbrug, til Jyllands-Posten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag er der en øvre grænse for, hvor meget den enkelte landmand målt i promille kan betale i grundskyld.

Mens den øvre grænse for almindelige husejere er 24 promille, har regeringen indført et loft på 12 promille på landbrugsjord. I alt 12 kommuner, der i 2004 havde en grundskyldspromille på under 12, hæver næste år promillen.

Størst er stigningen i Assens, hvor promillen fordobles fra 6 til 12, mens den i Give stiger fra 8 til 12, det vil sige en stigning på 50 rocent. I gennemsnit stiger grundskylden i år med 0,1 promillepoint.

- Regeringen har et forklaringsproblem, særligt når det i regeringsgrundlaget hedder, at man vil udfase jordskatterne i takt med, at landbrugsstøtten reduceres. Næste år reduceres støtten med 150 millioner kroner, men skatterne stiger alligevel, siger Gert Karkov til Jyllands-Posten.