Abonnementsartikel

Det er især fostret, som er sårbart over for påvirkninger med dioxin gennem modermælken. På kort sigt kan dioxin give hudsygdomme, mørke hudpletter og ændret leverfunktion.

På langt sigt kan dioxin give svækket immunforsvar og skadelige ændringer i nervesystemet, hormonproducerende kirtler og kønsorganerne. Stoffet giver endvidere hormonforstyrrelser, forårsager celleændringer og kan i store mængder være kræftfremkaldende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dioxin udvikles gennem forbrænding, hvor der indgår klorforbindelser. Dioxin er luftbåren og ender derfor på både vand og landarealer. Det er især det øverste jordlag, ned til 10 centimeters dybde, der indeholder dioxin.

Det er affaldsforbrænding, der er den store synder herhjemme. Også private brændeovne og gårdfyr er en vigtig kilde.

Fra nytår indføres skærpede krav om dioxinfiltre på forbrændingsanlæg.

Koncentrationen er lavest i vand og luft og højest i jord, øverste bundlag i søer, hav og åer samt i dyr.

Dioxin hører sammen med fedt. I havet har man en opkoncentration af dioxin, fordi fødekæden er så lang. Dioxin findes i plankton, der spises af små fisk, som spises af større fisk. For hvert led bliver koncentrationen større.