Abonnementsartikel

De spænder vidt på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø, hvor danske Jane T. Kirk bliver driftleder og polske Krzysztof Ciszynski og Sabina Kajko uddanner sig til faglærte landmænd

Det summer af engelsk i klasselokalet på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Den internationale landbrugsklasse er i gang med undervisningen.

De 31 udenlandske landbrugselever, der især kommer fra de nye central- og østeuropæiske EU-lande bliver udelukkende undervist på engelsk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nede i klassen sidder Krzysztof Ciszynski og Sabina Kajko, der startede på Kalø Økologiske Landbrugsskole i august.

De to polske landbrugselever, begge 20 år gamle, er ikke i tvivl om, at de valgte rigtigt, da de rejste fra Mazur-regionen i det centrale Polen og til Kalø for at blive uddannet som faglærte, økologiske landmænd.

Undervisning i virkeligheden

- Vi kan slet ikke lære det samme om landbrug hjemme i Polen, hvor undervisningen foregår gennem bøger og eksamener hver uge, men med meget lidt praktik. På Kalø viser og fortæller lærerne, hvordan man gør. Dernæst afprøver vi det med traktoren og ploven, fortæller Krzysztof Ciszynski.

Han oplever også, at man i dansk landbrug arbejder mere sammen om for eksempel maskiner, mens landmændene i Polen ofte ikke arbejder sammen.

Både han og klassekammeraten Sabina Kajko har efter polsk standard gode kundskaber i engelsk, men deltager ligeledes i engelskundervisningen på landbrugsuddannelsens modul 1b.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Om aftenen, når den almindelige undervisning er slut, lærer de dansk:

- Som pige kan jeg i Danmark få lov til at prøve landbrug af i virkelighedens verden. I Polen kan jeg eksempelvis ikke få lov til at vedligeholde og reparere landbrugsmaskiner. Det er helt nyt. Kalø Øko-skole er min chance for at lære landbrug og få en ny start på livet, fortæller Sabina Kajko.

Lærer rentabelt øko-landbrug

Jane Thorup Kirk fra egnen ved Silkeborg uddanner sig også på Kalø Økologiske Landbrugsskole med overbevisning:

- Jeg går meget op i udstyr og redskaber, der kan medvirke til at forbedre de økologiske produktioner. Jeg vil gerne gennem praktisk produktion vise, at man kan drive rentabelt økologisk landbrug, siger hun.

- Som landmænd har vi et ansvar og bør behandle vores klode ordentligt for at bevare biodiversiteten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jane Thorup Kirk læser til økologisk driftsleder. Det halve års uddannelse bygger hun oven på sin landmandsuddannelse samt fire års arbejde på en økologisk kvægbedrift.

- Jeg får brug for driftslederuddannelsen, fordi min kæreste og jeg i løbet af nogle år skal overtage en økologisk kvægbedrift, forklarer hun.

Edb og it er en integreret del af hendes undervisning. Især i fagene om markstyring, planter og bedriftsløsning, regnskab og investeringer.

- Vores mest brugte redskab er en computer. Men vi regner ikke på pesticider og kunstgødning. I stedet udregner vi økonomien i økologisk landbrug, forklarer Jane Thorup Kirk.

- Alting er anderledes inden for økologi, fordi blandt andet afregningspriser og udbytter adskiller sig fra konventionelt landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun oplever, at det halve år på Kalø Økologiske Landbrugsskole giver et overblik, så hun fremover kan styre en bedrift og samtidig håndtere det økonomiske.

- Lærerne er dygtige og specialiserede. De er pædagogiske, og det er seriøs undervisning. Det havde jeg egentlig ikke forventet, fordi studerende ofte må klare sig selv i større udstrækning, jo højere de kommer op i uddannelsessystemet, siger hun.

For tiden kommer cirka halvdelen af Kalø Økologiske Landbrugsskoles elever fra udlandet, og Jane Thorup Kirk er tilfreds med at læse sammen med de udenlandske kammerater, selv om sprogbarriererne kan være store.

Midt i en forsøgsperiode

Idéen til at lade udenlandske og danske landbrugselever studere sammen på Kalø Økologiske Landbrugsskole udspringer af EU-Kommissionens Fællesøkologiske Handlingsplan.

Startskuddet lød i 2001, og Direktoratet for FødevareErhverv giver i en forsøgsperiode indtil 2005 Kalø Økologiske Landbrugsskole 4,4 millioner kroner til at starte den internationale økologilinie, Organic Farming.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er den eneste landbrugsskole, der har en international linie, hvor unge mennesker fra hele EU kan komme og blive uddannet til faglært, økologisk landmand, fortæller Kristian Herget, forstander på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø.

- Vores venteliste vokser, og allerede nu kunne vi sagtens starte et hold mere. Vi er midt i en opbygningsfase, men mangler for tiden praktikpladser, forklarer han.

Mange søger om optagelse

Efter de første fem måneder på Kalø Økologiske Landbrugsskole kommer de udenlandske elever ud i en 12 måneders praktikperiode.

- Praktikværterne melder tilbage, at det er nogle meget dygtige og arbejdsomme unge mennesker, som de får ud i praktik, siger Kristian Herget.

Dernæst følger et skoleophold på seks måneder. De sidste fem måneders praktikperiode for at blive faglært landmand må tages i det hjemland, som landbrugseleverne kommer fra, fordi udenlandske landbrugselever højst må blive to år i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da antallet af elever i den internationale klasse er stort, arbejder skolens lærere med delehold og underviser ofte to lærere ad gangen.

- Vi kan virkelig lære de udenlandske elever noget om de økologiske kredsløb, fordi Danmark forskningsmæssigt er meget langt fremme. Vi lærer eleverne, hvordan man anvender forskningen i praksis, så de kan lave godt, økologisk landmandskab, mener Kristian Herget.

- I økologisk landbrug må vi hele tiden lære eleverne at forebygge, for vi har ikke pesticiderne som nødbremse, siger Kristian Herget.: