Abonnementsartikel

Miljøet skånes for næringsstoffer og produktionen af biogas kan øges med nyt Kemira Miljøs system til gylleseparation

En dobbelt løsning. Et slags Columbusæg. Det er de betegnelser, der ifølge Kemira Miljø falder nærmest, når man skal beskrive det system til gylleseparation, som virksomheden har udviklet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Baggrunden er relativt enkel: I Danmark bor der flere grise end mennesker. Det er med til at give forurening, og hvert år spredes tusindvis af ton gylle på den danske landbrugsjord med deraf følgende miljøproblemer: Udvaskning af næringsstoffer til åer, søer og havet.

- Der er regler for, hvor meget gylle landmanden må sprede på hver hektar jord, og det har været med til at drive jordpriserne voldsomt i vejret i områder med intensiv svineproduktion.

- Der er derfor behov for en enkel løsning, der kan separere gyllen i dens enkelte bestanddele, mener Kemira Miljø.

Selskabet mener at have udviklet et sådan system, der bygger på Kemiras omfattende erfaring fra kemisk fældning af spildevand. Dertil kommer en teknik, der kan komprimere restproduktet voldsomt.

- Det komprimerede produkt udgør et fremragende grundlag for at fremstille biogas, mener Kemira.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Farvel til fedtet

I de seneste år er der bygget en lang række biogasanlæg i Danmark. Ifølge Kemira har problemet med dem været, at tilsætning af især animalsk fedt har været nødvendig for at få økonomi i fremstilling af biogas.

- Det problem løser gylleseparationen fra Kemira Miljø. Gyllens indhold af faste bestanddele har nemlig en sammensætning, der sikrer en høj gasproduktion - også uden tilsætning af fedt, oplyser Kemira Miljø.

Selskabet mener, at fedtet er et problem fordi det medfører, at jorden tilføres flere næringsstoffer når restproduktet fra biogasproduktionen fordeles som gødning.

Simpel opbygning

I forhold til de anlæg til gylleseparation, der hidtil har været lanceret i Danmark, er anlægget fra Kemira Miljøs angiveligt simpelt og enkelt at bruge for den enkelte landmand.

- Anlægget kan bygges ind i en trailer, og på grund af den enorme kapacitet kan flere landmænd dele et anlæg. Det reducerer investeringen for den enkelte landmand og det betyder, at i stedet for at fragte gylle rundt på landevejene, køres anlægget ud til gården.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Restproduktet kan køres væk i en almindelig container. Kemira Miljø A/S har indgået aftaler med maskinleverandørerne om, at det nu er Kemira, der sælger både anlæg og hjælpestoffer til anlæggene, oplyser selskabet.

foto1: