Abonnementsartikel

En høj andel af kornet er belastet med svampegifte, og en måde at forebygge den uheldige indvirkning på søerne er at anvende præparatet Mykofix Plus 3.E

Andelen af korn, som er belastet med mykotoksiner er omfattende.

Forsøg og erfaringer viser, at mykotoksiner giver en negativ indflydelse på reproduktionen i soholdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men ved at bruge Mykofix Plus 3.E er det muligt at dæmme op for de uheldige bivirkninger af svampegiftene.

Flere typer mykotoksiner

Mycotoksiner er giftige stoffer, som produceres af skimmelsvampe - blandt andet i korn under både vækst og lagring.

De typiske skimmelsvampe, der producerer mykotoksiner i kornets vækstperiode, tilhører Fusarium-familen.

På trods af ihærdig indsats i planteavlen for at begrænse udviklingen af Fusarieangreb på strå og aks mest muligt, dannes mykotoksiner stadig under vækstbetingelser, som stresser planten - det gælder i forbindelse med tørke, skiftende temperatur, høj fugtighed og vedvarende nedbør.

På kornlagre er det især forandringer i temperaturerne, som får svampene Aspergillus og Penicillium til at danne mykotoksinet Ochratoksin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Giver tydelige forgiftninger

Mykotoksiner forårsager tydelige symptomer på forgiftninger og har stor indflydelse på reproduktion samt produktivitet.

Symptomer og skadelige effekter på de hyppigste forekommende mykotoksiner i Danmark er sammenfattet i tabellen.

Analyser af 51 repræsentative kornprøver høstet på danske marker i 2003 viste, at der blev fundet mykotoksiner (Deoxynivalenol, som også benævnes DON) over det niveau, som professor Fink-Gremmels fra universitetet i Utrecht, Holland, finder acceptabelt.

Resultaterne af analyserne var (pct. af prøverne over det anbefalede maksimale niveau):

Fra EUs side er der dog ikke fastlagt grænseværdier for det maksimale indhold af mykotoksiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye resultater på vej

For høståret 2004/2005 er der planlagt en lignende screening af årets høst, men resultaterne af analyserne er endnu ikke kendte grundet den forsinkede høst.

Men med en langstrakt og våd høst kræves stor kapacitet til tørring - og såfremt kornet ikke er tørret effektivt ned på kort tid, vil det øge belastningen af mykotoksiner.

Det anbefales derfor, at specielt soholdere er på vagt med henblik på de i tabellen nævnte symptomer for at komme igennem et efterår uden problemer med reproduktionen.

Bivirkninger kan afhjælpes

Ønsker man at forebygge eller reagere på observerede symptomer i besætningen har man mulighed for at afhjælpe mykotoksinernes giftighed ved at anvende Mykofix Plus 3.E.

I dokumenterede forsøg har produktet vist, at det kunne genoprette reproduktionen og triveligheden i sohold, hvor foderet har været kontamineret med DON og et andet mykotoksin med navnet Zearalenon.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et omfattende forsøg gennemført på Universitetet i Berlin undersøgte man dels de negative effekter på søernes reproduktion igennem tre drægtighedsperioder ved fodring med kontamineret korn og dernæst effekten af Mykofix Plus 3.E tilsat kontamineret korn i forhold til fodring med korn fri for mykotoksiner.

Forsøget viste, at antal levendefødte grise (11,5) var det samme pr. kuld, når der blev fodret med korn uden mykotoksin og korn med mykotoksin, som før fodring blev behandlet med Mykofix Plus 3E. Når der blev fodret med inficeret korn faldt kuldstørrelsen med 0,4 grise. Kuldvægten var desuden højst ved korn behandlet med Mykofix Plus 3.E.

Kuldvægten ved fravænning var højst ved korn fri for mykotoksiner (80,74 kg), mens den var lavest ved kontamineret korn (71,23 kg). Resultatet for korn behandlet med Mykofix Plus 3.E var 77,17 kg ved fravænning.

I holdet, hvor der blev fodret med korn fri for mykotoksiner, var der 10,0 grise ved fravænning, i holdet med kontamineret korn var der 8,7 grise og i holdet med korn behandlet med Mykofix Plus 3.E var der 9,8 grise.

Disse resultater stemmer godt overens med de erfaringer, der er indsamlet fra soholdere i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Symptomer nemme at se

De fleste soholdere kender til røde og hævede pattespidser og hævet vulva hos søer og smågrise.

Det bør være kendt, at disse symptomer er forårsaget af en forøget belastning som følge af mange mykotoksiner i kornet, der bruges i foderet.

På reproduktionssiden skinner den skadelige effekt af mykotoksinet Zearalenon på hormonbalancen tydeligt igennem. Brunsten er utydelig, og det optimale tidspunkt for løbning forpasses nemt. Resultatet er færre totalfødte i det efterfølgende kuld og en større omløberprocent.