Abonnementsartikel

I løbet af næste år harmoniseres regelsættet for dyrehold i Tyskland, og lige nu er forventningerne, at der kommer krav til både legetøj og strøelse i svinestierne

Lige som danske landmænd, skal også deres tyske kollegaer overholde en lang række love og bekendtgørelser. Men i modsætning til her i landet, hvor lovgivningen forvaltes nogenlunde ens i de forskellige amter, har de enkelte delstater i Tyskland indtil nu haft hver deres lovgivning om tilladelser til landbrugsbyggeri og opstaldning af husdyr.

Ifølge Christian Meyer, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, har det medført, at det i tre - fire delstater stort set er umuligt at få lov til at udvide svineproduktionen, og at krav til opstaldning af husdyr er vidt forskellig rundt om i Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der arbejdes for øjeblikket på at færdiggøre en central lovgivning, som udstikker retningslinie for tilladelser til udvidelser og krav til opstaldning af husdyr.

- Lige nu tegner der sig et flertal for, at svin skal have adgang til både strøelse og legetøj i stierne, samt at muligheden for at anvende spaltegulve begrænses.

- Som et paradoks kan jeg fortælle, at hvis man i en sti installerer to foderautomater som eksempelvis AP-Swing 2000, hvor grisene bliver aktiveret for at få udløst deres fordreration, er kravet til legetøj opfyldt, siger Christian Meyer, der håber at loven bliver klar til at træde i kraft i løbet af foråret, men frygter at det kan trække ud til hen på sommeren.

- De nuværende forhold er frustrerende for både landmænd og leverandører, for ingen ved, hvad de skal rette sig efter, og hvad der bliver lovligt og ulovligt når den nye lov træder i kraft, tilføjer den tyske forsker.

84011