Abonnementsartikel

Sammen med sin nye New Holland CR980-mejetærsker købte Kaj Ove Markussen, Roslev, også en servicekontrakt, som minimerer risikoen for uforudsete omkostninger i de tre første høstår

Kaj Ove Markussen kar ikke leaset sin nye mejetærsker, men købt og betalt den på normale vilkår hos maskinhandleren i Skive.

Faktisk har han betalt lidt mere for maskinen end blot bytteprisen på den gamle mejetærsker. For inkluderet i maskinens købspris har Kaj Ove Markussen fået en serviceaftale, som indebærer, at det er leverandøren, der skal afholde samtlige omkostninger til servicering og vedligehold af maskinen i første tre år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har strikket en aftale sammen, så kunden inde for de første tre år nøjagtig ved hvilke omkostninger, der er ved at eje og køre med mejetærskeren.

- Aftalen er nedskrevet, så godt som vi kan, men bygger langt hen ad vejen på gensidig respekt og en indbyrdes forståelse for, hvad der er bagateller og hvad der er virkelige problemer.

- I aftalen står der, at kunden har pligt til at holde maskinen kaskoforsikret, og at vi skal servicere den, så den til enhver tid er i høstklar stand, forklarer Bent Mikkelsen, A/S C.P Koldings Efterf. i Skive.

- Kunden forpligtiger sig til at følge fabrikkens anvisninger med hensyn til daglig klargøring og hensigtsmæssig brug af maskinen, tilføjer Bent Mikkelsen.

Kender sine omkostninger

Kaj Ove Markussen har haft mejetærsker i mange år og kender risikoen ved de store og komplicerede maskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved at lave den tre-årige serviceaftale med maskinhandleren, eliminerer jeg risikoen for, at jeg pludselig står med uforudsete omkostninger.

- Det giver tryghed for både mig selv, og også for mine finansielle samarbejdspartnere. Med aftalen ved de, at der ikke i løbet af sæsonen dukker en stor ekstraregning op, siger Kaj Ove Markussen, der ikke er bange for, at forhandleren sætter ham bagerst i køen, når der virkelig er tryk på servicevognene.

- Med aftalen forpligter forhandleren sig til at holde min maskine kørende, og jeg er sikker på, at de er interesseret i at bevise, at både produktet og deres service kan stå mål med mine forventninger, og indtil videre har jeg ingen grund til at klage, griner Kaj Ove Markussen.

Aftalen bygger på cirka 500 hektar om året, og de to parter har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske, når de tre år er gået. Muligheden er at forlænge aftalen eller at udskifte maskinen.

81013