Abonnementsartikel

2005 tegner til at blive et indtjeningsmæssigt bedre år for de store produktionsgrene i landbruget, det fremgår af den prognose, som Landsudvalget for Driftsøkonomi præsenterede på dagens årsmøde

En gennemsnitlig dansk svineproducent kan forvente et driftsresultat på 170.000 kroner i 2005. Det er en markant stigning i forhold til i år, hvor resultatet skønnes at blive negativt med 50.000 kroner.

Malkekvægsbrug kan ligeledes notere en pæn fremgang i 2005 vurderer Landsudvalget i sin prognose.

Artiklen fortsætter efter annoncen

220.000 kroner i driftsresultat betyder en stigning på 80.000 kroner i forhold til i år.

For den gennemsnitlige planteavler forventes en mindre forbedring af resultatet til 100.000 kroner. Det er en fremgang på 20.000 kroner i forhold til det skønnede resultat for 2004.

Selvom der således er stigninger over hele linien, anser udvalget niveauet for værende alt for lavt, da de nævnte beløb skal dække både familiens arbejdsindsats og aflønning af egenkapitalen.

Stabile priser

Afdelingsleder Torben Wiborg, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økonomi og Jura uddyber vurderingen:

- Vi forventer, at de lavere korn- og sojapriser slår fuldt igennem i 2005, ligesom vi forudser at noteringen for slagtesvin stiger til 9,55 kroner inklusiv efterbetaling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tilsammen betyder det, at vi forventer et resultat på 170.000 kroner for 2005 for en gennemsnitlig svineproducent. Dermed fortsætter den fremgang, vi ser fra 2003 til i år, siger Torben Wiborg.

Fremgangen for svineproducenterne fra 2003 - som med et driftsunderskud på 140.000 kroner var det dårligste år i historien - til 2004 forventes at blive på 90.000 kroner.

For mælkeproducenterne skyldes det forbedrede resultat i 2005 primært faldende kraftfoderpriser, stigende oksekødspriser og højere effektivitet, vurderer Landsudvalget for Driftsøkonomi.

Med den forventede stigning får malkekvægsbruget vendt den nedgang i indtjeningen, som i år betyder en resultatnedgang på 44.000 kroner til 140.000 kroner.

Beskeden fremgang for planteavlere

Kornpriserne forventes fortsat at være stabile på et lavt niveau, og derfor må planteavlerne nøjes med en beskeden indtjeningsstigning til 100.000 kroner i 2005.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stigningen skyldes blandt andet, at arealer med sukkerroer og intensive afgrøder nu får udbetalt støtte fra betalingsrettigheder.

Fremgangen kommer på baggrunden af et relativt dårligt 2004-resultat, der med forventede 80.000 kroner bliver 122.000 kroner ringere end i 2003.

Landsudvalget understreger, at prognosen for 2005 er behæftet med større usikkerhed end normalt. Reformen, hvor hovedparten af EU-støtten afkobles fra produktionen, sætter sit præg på såvel tilskud som aktiviteter.