Abonnementsartikel

På en ekstraordinær generalforsamling i Danæg amba 1. december vedtog andelshaverne enstemmigt at sammenlægge Danæg og det svenske søsterselskab Kronägg.

Andelshaverne i Kronägg har på to generalforsamlinger i november ligeledes enstemmigt vedtaget, at de var klar til sammenlægningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selskabet videreføres under navnet Danæg amba, og aktiviteterne foregår gennem datterselskaber i Danmark, Sverige og Ungarn.

Danæg amba ejes nu af 140 danske og svenske ægproducenter og får som udgangspunkt en omsætning på cirka 850 millioner kroner.

Danæg omfatter to ægpakkerier samt en produktvirksomhed i Danmark, der er specialiseret i flydende og koagulerede ægprodukter. Virksomheden har ligeledes en produktvirksomhed i Sverige, der er specialiseret i tørrede ægprodukter. Samlet vil hele virksomheden årligt forarbejde 68.000 ton æg.

Sammenlægningen forventes at styrke den producentejede del af æghandelen i Danmark og Sverige. På længere sigt kan sammenlægningen være en forløber for en sammenlægning mellem det nye dansk-svenske Danæg og den producentejede æghandel i det øvrige Norden.