Abonnementsartikel

Deltidslandslandmændene, der hidtil har været organiseret hver for sig, har slået sig sammen i et nyt fælles udvalg under Dansk Landbrug. Det nye udvalg får navnet Danske Deltidslandmænd, oplyser Dansk Landbrug.

Efter afstemning blandt 175 delegerede blev Tage Hansen fra landboforeningernes deltidslandudvalg valgt til formandsposten med 87 stemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grethe Rasmussen, der kommer fra Familielandbrugets deltidslandmænd, lå tæt på med 77 stemmer, hun blev herefter uden modkandidater valgt til næstformand.

Tage Hansen har plads i Dansk Landbrugs bestyrelse, og dermed får deltidslandmændene fra både familielandbruget og landboforeningerne nu direkte repræsentation i bestyrelsen. Grethe Rasmussen sider i Familielandbrugssektionens bestyrelse, så også her er alle deltidslandmænd repræsenteret.

De mange delegerede drøftede de fremtidige arbejdsområder - herunder muligheden for at bosætte sig med et mindre husdyrhold, selv om det ligger tæt på en by. Det er et forhold, der bliver vanskeligere og vanskeligere med blandt andet Nabogeneudvalgets afstandskrav.

Danske Deltidslandmænd foreslår også, at bygningerne fra nedlagte ejendomme ikke må sælges fra, uden der følger jord med. Ligeledes ønsker deltidslandmændene at være aktive medspillere i landdistriktsarbejdet, og dermed bidrage til at skabe et godt samarbejde på tværs med både grønne organisationer, lokale foreninger med flere.

- Den gamle mærkesag - at sikre alle deltidslandmænd dagpenge på lige fod med andre lønmodtagere - er dog ikke glemt, understreger formand og næstformand, der også ønsker en opgradering af rådgivningsarbejdet, så også små brug sikres en stærk allround rådgivning.