Den 11. november 2004 valgte økologiske landmænd fra Landboforeningernes Økologiudvalg og fra Familielandbrugets Økologirepræsentantskab et nyt fælles udvalg: Dansk Landbrugs Økologiudvalg.

Dermed har alle økologer i Dansk Landbrug fået et fælles talerør med direkte repræsentation i Dansk Landbrugs bestyrelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nye udvalgs vigtigste opgaver er at:

* synliggøre de positive virkninger af at producere økologisk

* arbejde for tilskud, der afspejler nytteværdien for samfundet og

*sikre optimal faglig støtte til økologiske landmænd og virksomheder

Udvalgets nuværende medlemmer er: Torben Myrup (formand), Johannes Nebel, (næstformand), Uffe Bie, Jørgen Christensen, Frederik Djernæs, Gert Hansen, Hans Chr. Hansen.