Abonnementsartikel

Problemer med at få afsat smågrisene fik Kjeld Askjær-Jørgensen, Sædding, til at udtænke et forretningsgrundlag, hvor han lejer slagtesvinestalde - ni aftaler er foreløbig indgået

Hvad gør man, når ens faste aftager af smågrise i Tyskland ikke længere vil aftage ens grise.

Svineproducent Kjeld Askjær-Jørgensen, Stentoft Svineproduktion A/S ved Sædding, stod i ovennævnte situation, da hele eksportmarkedet for smågrise væltede i foråret i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En torsdag nat kunne jeg ikke sove, for jeg lå og tænkte over, hvad jeg skulle gøre med smågrisene, efter at min driftsleder havde fortalt mig, at vores smågrise ikke var solgt den kommende mandag, fortæller han.

Den søvnløse nat blev anvendt til at udtænke et forretningskoncept, der skulle sikre afsætningen af smågrisene.

Tanken er at leje slagtesvinestalde i en radius af 30 kilometer fra hans egen bedrift.

Konceptet består af tre samarbejdsmodeller. Den første model går ud på, at Kjeld Askjær-Jørgensen og hans ansatte kommer med smågrisene, foderet, dyrlægerne, viden og tager risikoen. Ejeren af stalden skal passe grisene, levere vand og el og have gyllen til jorden. Ejeren af stalden får ved denne model en fast betaling pr. leveret slagtesvin.

Model to henvender sig til svineproducenter, der ønsker at ophøre med produktion, men vil blive boende på gården. Også mælkeproducenter, der er indstillet på at ændre indretningen af deres stalde, er interessante for Kjeld Askjær-Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her lejes stalden, og Kjeld Askjær-Jørgensen og hans ansatte står for hele produktionen. Til gengæld får ejeren af stalden en fast lejeindtægt og har stadig gyllen til sin jord.

Model tre ligner model et, men den afskiller sig ved, at ejeren af stalden deler risikoen og får en variabel betaling pr. leveret slagtesvin afhængig af noteringen.

Har gode erfaringer

Baggrunden for initiativet med at leje slagtesvinestalde var den problematiske afsætningen af smågrisene fra Kjeld Askjær-Jørgensens 1.110 søer store produktion.

Men tidligere erfaringer med at leje slagtesvinestalde blev også taget med i betragtning.

- Vi har i tre år haft lejet en stald til ukurante grise, som vi har fedet op. I august 2003 kom vi i kontakt med en nabo, fordi han havde en tom slagtesvinestald. Det samme gjorde sig gældende i foråret i år, fortæller Kjeld Askjær-Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at få fingre i nogle slagtesvinestalde indrykkede han en annonce i lokale aviser med overskriften "Har du en slagtesvinestald", og potentialet i konceptet blev straks bevist.

- Et par timer efter at aviserne var komme ud, ringede den første, fortæller Kjeld Askjær-Jørgensen, der siden den første annoncering i august måned har haft 43 henvendelser.

- Jeg skal ud og se på stald nummer 23 og har foreløbig lavet aftaler med ni, siger han.

Aftalerne løber mellem 1 og 10 år og har en gennemsnitsløbetid på 5-6 år.

Målet er opfedning af alle smågrise

Han har sat prisniveauet for leje og svineproduktion, så begge parter kan se perspektiver med det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg kan med de aftaler, jeg har i hus, gå et godt stykke ned i notering og stadig være med. For ejerne af staldene mener jeg, at de har de fordele, at de er garanteret en sikker indtægt afhængig af hvilken model, de er med i og beholder en miljøgodkendelse, som kan være mange penge værd den dag, gården skal sælges, forklarer Kjeld Askjær-Jørgensen.

Han understreger, at der er tale om en afbalanceret pris for lejen.

- Jeg kan ikke betale en alt for høj pris, for jeg kan ikke leve op til mine forpligtelser over for lejerne, hvis noteringen falder kraftigt, og jeg ikke kan eksisterer mere. Derved vil lejerne miste deres faste lejeindtægt, forklarer Kjeld Askjær-Jørgensen.

De foreløbige kontrakter, som han har indgået, viser, at staldejerne er interesseret i model et og to.

- Flere har valgt model to, måske i forbindelse med et generationsskifte fra far til søn, hvor sønnen kun er interesseret i markdriften og ikke vil passe grise. Andre har valgt model et, hvor de har en sikkerhed for en fast indtægt, fortæller Kjeld Askjær-Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foreløbig har han fået fat i 5.400 stipladser og skal op på 8.000 stipladser for at have plads til 500-550 smågrise, som han producerer om ugen. De stalde, han søger, har mellem 200 og 1.500 stipladser.

Produktiviteten er i top

Kjeld Askjær-Jørgensen er foreløbig godt tilfreds med samarbejdet. Produktiviteten kan han i hvert fald ikke klage over.

- Faktisk har vi et lavt smittetryk, fordi vi på alle gårde, vi lejer, kører med alt ind alt ud. Og så sent som i dag talte jeg med én, som passer mine grise. Han var ved at tømme staldene og havde en dødelighed på 0,5 procent og en daglig tilvækst på 1.000 gram, fortæller han.

Dog har der også været tilfælde med udbrud af ondartet lungesyge ud hos en lejer.

- Det er også gået galt med høj dødelighed og lav tilvækst, men denne konstruktion med små enheder slagtesvin gør, at jeg undgår at overføre smitte til de andre dyr, forklarer Kjeld Askjær-Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foruden god produktivitet og lavt smittetryk mener han også, at overblikket over slagtesvindelen bliver forbedret.

- I modsætning til andre som har kontinuerlig slagtesvineproduktion kan jeg optimere på ejendomsniveau, fordi jeg efter fire måneder ved, hvor meget foder, medicin og vacciner, der er brugt sammenholdt med antal slagtede svin, dødelighed og noteringen, forklarer Kjeld Askjær-Jørgensen.

Kunne du ikke i stedet for at leje bygge nye stalde selv?

- Jeg skal bruge mange millioner kroner på at starte en ny produktion med slagtesvin op.

- Desuden vil alle producenter i mit nærområder, der står over for at stoppe deres produktion, klappe i hænderne, fordi jeg skal ud og købe mere jord og dermed vil presse prisen yderligere op, forklarer Kjeld Askjær-Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erfagruppe med udlejere

Han har sat sig for at optimere sin produktion mest muligt, og det vil også omfatte udlejerne af staldene.

- De foreløbige erfaringer er, at det naturligvis ikke er problemfrit at starte dette koncept. Vi har ondartet lungesyge, så vi har skullet lære udlejerne, hvordan de skulle håndtere det, fortæller Kjeld Askjær-Jørgensen.

Når de mange nye stipladser efter planen er kørt ind og taget i brug i juli 2005, regner han med at stifte en erfa-gruppe bestående af ham selv og udlejerne.

- Det er klart, at denne konstruktion stiller krav til ens managementevner og kræver gode tilbagemeldinger fra de folk, hvor vi lejer stalde, forklarer Kjeld Askjær-Jørgensen, der bedyrer, at han ovenpå afsætningsproblemerne i Tyskland er færdig med at sælge grise til eksport.Foto1