Abonnementsartikel

Plantedirektoratet har revideret vejledningen om genmodificeret foder. Den reviderede vejledning, der er dateret december 2004, kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside - www.pdir.dk.

Direktoratet oplyser, at den væsentligste ændring er, at man indtil videre ikke regner produkter, der er fremstillet af genetisk modificerede mikroorganismer ved indesluttet anvendelse, som omfattet af forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indesluttet anvendelse betyder, at den genetisk modificerede organisme ikke kommer ud i miljøet, for eksempel når en mikroorganisme i en lukket tank producerer enzymer.

Det er en betingelse, at der ikke findes rester af mikroorganismerne i produktet. Det skal afklares senest 7. november 2005, om sådanne produkter fremover skal være omfattet af GMO-forordningerne eller ej.

De stoffer, der er tale om, kan for eksempel være vitaminer eller enzymer, som dermed hverken skal godkendes eller mærkes.