- Manuelt arbejde er blevet erstattet af maskiner og automatiserede anlæg, der konstant har fået øget kapaciteten til større og større produktion - samtidig med, at fødevaresikkerhed, miljø, dyrevelfærd og arbejdsmiljø bliver tilgodeset stadig bedre, siger formanden for Agromek, adm. direktør Hans Sørensen, Assentoft Silo A/S.

- Landmænd og maskinhandlere i de lande i Østeuropa og Centraleuropa, der blev medlem af EU den 1. maj 2004, har i en årrække vist meget stor interesse for at hente viden, inspiration og teknologi her i landbrugslandet Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fra Agromeks side har vi imødekommet denne interesse ved hvert år siden 1993 at invitere mange maskinhandlere samt ejere og ledere af store landbrug i disse lande til at besøge vores udstilling i Herning, fortsætter Hans Sørensen.

- Det har medvirket til at skabe et godt samarbejde mellem landbruget i de nye EU-lande og landbruget og maskinleverandører i Danmark.

Udviser bred interesse

- De seneste års betydelige stigning i eksporten af danske landbrugsmaskiner til lande i Østeuropa og Centraleuropa understreger, at der er interesse og behov for den teknologi til landbrug, som vi udvikler og producerer i Danmark. Der er også stor interesse for og samarbejde om avlsdyr og management.

- Medlemskabet af EU medfører, at landbruget i øst- og centraleuropæiske lande nu har påbegyndt tilpasningen til samme støtte-niveau, som gælder for landbruget i de gamle EU-lande.

Der kan desuden opnås EU-støtte til udvikling af landbrug og landdistrikter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Medlemskabet af EU vil dermed også medføre et betydeligt investeringsbehov, fordi landbruget i de nye medlemslande står foran samme udvikling af struktur og produktion, som landbruget i Vesteuropa har gennemgået.

- Målet er jo, at landbruget i de nye medlemslande kommer til at producere på lige fod med landbruget i de gamle EU-lande.

- Det er derfor oplagt, at samarbejdet og samhandelen mellem de nye EU-lande og Danmark bliver øget i de kommende måneder og år, fastslår formanden for Agromek.

- Det samme gælder for lande, der nu er nære naboer til EU - nemlig Rusland, Hviderusland og Ukraine samt for Bulgarien og Rumænien, der er på vej til at blive medlemmer af EU.