Abonnementsartikel

Hardi International A/S, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Gråkjær Staldbyg A/S tog Agromek-priser for bedste produkter

Det var gamle kendinge, som fik årets Agromek-priser for bedste produkter til svineproduktion, markbrug og kvægbrug

Gråkjær Staldbyg, Holstebro, fik prisen for en ny, standardiseret stald, der også omfatter en produktionsgaranti.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bygningen findes kun i en højde og en bredde, og der benyttes præfabrikerede bygningsdele.

Da der benyttes kendte elementer i stalden, kan landmanden tilkøbe en produktionsgaranti svarende til produktionsresultater på niveau med de 25 procent bedste besætninger i Danmark.

Prisudvalget begrunder tildelingen med, at det vil kunne få stor betydning for fremtidens byggeri, at stalde bliver standardiserede.

Desuden pegede udvalget på, at det er en god ide, at svineproducenten kan købe en garanti for produktionsresultaterne, specielt til indkøring af den nye stald, for det er ofte her, det kan gå galt.

Desuden vil garantien være et godt kort på hånden, når der skal forhandles om finansiering af byggeri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Portal hjemtog pris

I år blev en hjemmeside præmieret for det bedste produkt til kvægbrug.

www.landmand.dk er et nyt værktøj, der skal gøre det hurtigt og let for landmanden at vælge vej til de informationer og tjenester, der er adgang til på internettet. Landmand.dk udvikles i samarbejde med Dansk Landbrug og Dansk Landbrugs Medier.

Prisudvalget begrunder tildelingen med, at alle kvægbrugere og andre landmænd vil kunne bruge landmand.dk, da det er let at opsætte sin egen side med hurtig adgang til de informationer, som den enkelte har brug for.

Prisudvalget hæfter sig endvidere ved, at hjemmesiden er gratis at bruge.

Trailersprøjte vandt

Agromek-prisen 2005 til markbrug fik Hardi Internationel for Hardi Commander 3200 og 4400 trailersprøjter samt for et selvrensende trykfilter, Hardi CycloneFilter, og for Hardi EasyClean sugefilter. Der er tale om nyheder, som havde verdenspræmiere på Agromek mandag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalget fremhæver især det nye styresystem, Safe Track, der sikrer, at sprøjtebommen er vinkelret på forageren, når man ved vending stopper og starter sprøjtningen. Det medfører, at overlapning bliver minimal. Udformningen sikrer desuden bedre stabilitet på sprøjten.

Endvidere fremhæves et nyt væskesystem, LookAhead, der blandt andet sikrer fuld ydelse straks efter vending. Præparatfyldesystemet, ChemFiller, er en anden markant nyhed på den nye sprøjteserie. Systemet giver hurtig opblanding af pulvermidler.

Prisudvalget lagde endvidere vægt på, at rensesystemet med en 500 liter vandtank samt en 15 bars spuleslange gør det nemt at få sprøjten gjort ren i marken, inden rester af sprøjtevæsker tørrer ind på sprøjten.