Abonnementsartikel

Ejerne af henholdsvis Halsted Kloster gods v. Godsejer Mogens greve Krag-Juel-Vind-Frijs og Søllestedgaard Gods I/S v. godsejer Ulrik Theophil Jørgensen og Claus Chr. Jørgensen har pr. 1. januar 2005 oprettet et fælles driftsselskab med navnet "Landbrugsselskabet I/S".

Parterne oplyser, at formålet er at samle begge godsers agerbrug i én driftsenhed på cirka 1.200 hektar, således at godserne i en fremtid præget af økonomisk usikkerhed inden for dansk landbrug fortsat vil være konkurrencedygtige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Intentionen er at videreføre et godt landmandskab med respekt for godsernes kulturarv samt bevare en spændende arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

Landbrugsselskabet I/S har indgået aftale om udarbejdelse af en naturplan, hvis formål er at kortlægge de naturværdier, et effektiv landbrug skal være opmærksom på samt sikre godsmiljøet og imødekomme samfundets forventninger til natur- og miljøtiltag i fremtiden.

Ledelsen i Landbrugsselskabet I/S består af en bestyrelse, ejerne, der i enstemmighed har det overordnede ansvar for driften.

Den nyansatte driftsleder Lars E. Nielsen har det daglige ansvar for driften af agerbruget, udvikling og vedligeholdelse af landbrugsselskabets maskinpark samt dagligt indkøb og salg.

Administrationen varetages af godsfuldmægtig Helle Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Godsernes øvrige drift med skovbrug, golfområder, SFL-områder, varmeanlæg samt vedligehold af bygninger og omgivelser fortsætter som hidtil i ejernes eget regi.