Perun og Hykor er navnene på to nye frøblandinger med rajsvingel fra DLF-Trifolium.

Rajsvingel Perun har i gennemsnit ydet flere foderenheder pr. hektar i de tre brugsår, den har været i slætforsøg i sortsafprøvningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vel at mærke sammenlignet med topsorter af almindelig rajgræs. Perun er typemæssigt tæt på rajgræs, men har arvet en god persistens fra engsvingel, oplyser DLF-Trifolium.

Elite Perun, blanding 45, er en middeltidlig, stråstiv blanding med høj foderværdi. Blandingen består af 40 procent rajsvingel Perun, diploid middeltidlig almindelig rajgræs samt hvid og rødkløver.

- Der er en betydelig andel af kløver, som gør blandingen velegnet til dyrkning ved et lavt kvælstofniveau. Indholdet af hvidkløver betyder, at de sene slæt også kan afgræsses, fremhæver DLF-Trifolium.

Perun nedsætter risikoen for angreb af kronrust og øger persistensen i forhold til almindelig rajgræs også under uvandede forhold. Elite Perun anvendes, hvor der er fokus på en stor produktion i mark og stald.

Merudbytte på 26 procent

Rajsvingel Hykor har ifølge DLF-Trifolium præsteret et merudbytte på 26 procent i gennemsnit målt i tre brugsår, hvilket er ny rekord for græssorter i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hykor er som type tæt på græsarten strandsvingel, der er meget robust, stresstolerant og varig.

Til gengæld er foderværdien noget under niveauet for almindelig rajgræs.

Elite Hykor, blanding 49, er ifølge DLF-Trifolium en ekstrem tidlig og meget stråstiv blanding.

Blandingen er sammensat af 40 procent rajsvingel Hykor, rødkløver og diploid middeltidlig almindelig rajgræs.

- Første slæt bør gennemføres meget tidligt, det vil sige 10 dage før slæt i de øvrige blandinger, hvis foderværdien skal være høj.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hykor har en meget stor persistens under tørre forhold og i perioder med høj vandstand, råder DLF-Trifolium.

Blandingen kan med fordel anvendes, hvor der lægges vægt på et meget tidligt slæt og et strukturrigt foder, for eksempel som supplement til foderration med meget store mængder majs.

- Elite Hykor passer også godt under uvandede tørre jordbundsforhold. Med Hykor i blandingen nedsættes risikoen for kronrust meget, og persistensen er meget høj under alle dyrkningsforhold, siger DLF-Trifolium.