Abonnementsartikel

Bliver fusionen mellem Arla og Campina til virkelighed, vil Arla-andelshaverne modtage et stort beløb til sig selv

Hvis der er lys for enden af en tunnel, har vi alle en tilbøjelighed til at rende den vej. Det samme kan man sige om en fusion, hvor der lokkes med en god gevinst ved at sige ja til den. Således også ved den foreslåede fusion mellem Arla og Campina.

For her bliver der lokket med en mindre forgyldning af de nuværende andelshavere i Arla, som skal have hver ni øre pr. kg mælk indsat på en personlig konto set i forhold til den leverance, der er her i 2005.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For en leverandør med en årlig leverance på en million kg mælk bliver det til 90.000 kroner, der bliver sat over på en personlig konto.

Hertil kommer, at den såkaldte genkonsolidering ophører, og dermed slipper andelshaverne i Arla for at indbetale cirka to øre pr. kg mælk i hvert af de kommende tre år.

Der er også mulighed for, at Arla kan konvertere en del af sin nuværende, ufordelte egenkapital til medlemsbeviser, som er noteret på navn. En sådan ordning er allerede gældende i Campina. De juridiske og skattemæssige forhold omkring denne mulighed kendes endnu ikke, skriver Arla i sin orientering af de danske andelshavere. Men bestyrelsen for Arla vil udarbejde et forslag.

Mælkeprisen stiger med 10 øre

Men endnu mere interessant er det, at afregningen af mælken vil stige med 10 øre pr. kg set i forhold til en situation, hvor Arla fortsætter uden at fusionere med Campina.

Det er i al fald det beløb, som stilles i udsigt, og det svarer til årligt en milliard kroner for det nye Campina Arla. Beløbet skal fremkomme via fusionsgevinster, som især består i øget indkøbsvolumen og administrative besparelser.