Abonnementsartikel

Med en ny gyllenedfælder kan forskerne næsten ikke måle ammoniaktabet i luften, og samtidig giver nedfælderen et bedre udbytte, viser resultater fra svenske JTI

Gylle nedfældet i lukkede riller giver mindre ammoniak i luften og mere kvælstof til afgrøderne.

Men det har stor betydning for ammoniaktabet og spredningsresultatet, hvordan nedfælderskæret er udformet. Det viser ny forskning fra det svenske jordbrugsteknologiske institut JTI.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her har teknikagronom Lana Rodhe udviklet og bygget en nedfælder, der kan placere flydende gødning i lukkede riller på græsmarker under vanskelige jordbundsforhold.

For at kunne foretage lukket nedfældning udviklede Lena Rodhe en såkaldt tubulator-nedfælder, der kan sammenlignes med et tallerken-skiveskær.

Forsøgene med turbulatoren gav i sammenligning med andre, kendte nedfældertyper langt bedre resultater.

Med tubulatoren kunne forskerne næsten ikke måle ammoniaktabet i luften. Samtidig viste det sig, at turbulatoren kræver færre maskinkræfter for at trænge ned i marken i sammenligning med almindelige skiveskær.

Stort tab med kendte maskiner

Under afprøvningerne sammenlignede forskerne kendte nedfældere med slangespredning i forhold til høstudbytte, ammoniaktab og ensilagekvalitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På græsmark målte forskerne dernæst ammoniaktab og gødningsværdier for de forskellige nedfældere, der placerer flydende gødning i åbne riller mindre end fem centimeter nede i jorden.

I modsætning til tubulatoren kunne blot den bedst kendte nedfælder placere flydende gylle under jordoverfladen på tre forskellige jordbundstyper fra let til stiv jord.

Sammenligningen med tubulatoren viste også, at mindst 39 procent af ammoniumkvælstoffet gik tabt til luften, når man brugte de kendte nedfældere.

- Det er et temmelig stort tab, men dog en halvering af tabet i sammenligning med at sprede gyllen på markoverfladen, siger Lena Rohde.

Studierne af de hidtil kendte maskiner viste samtidig, at ensilagen bliver bedre ved nedfældning med de eksisterende maskiner end ved overfladespredning, selv om gyllen nedfældes dårligt i sammenligning med tubulatoren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi samarbejder nu med virksomheden Ranaverken, og de har fremstillet en prototype af tubulatoren. Den skal videreudvikles og kommer på markedet, når finansieringen er bragt i orden, og testresulaterne viser det, vi ønsker, fortæller Lena Rohde.Foto1