Landmand Jens Jungersen ved Aabybro har sammen med naboen Birkelse Hovedgaard i denne sæson prøvet noget nyt til deres stivelseskartofler - DanGødning.

Ammmoniak har hidtil været en vigtig kvælstofkilde i forbindelse med dyrkningen af stivelseskartofler på de to ejendomme, og i forbindelse med udsigten til en besværlig adgang til ammoniak, var der brug for at tænke på alternativer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den forbindelse kontaktede Jens Jungersen Hedegaard Agro i Nørresundby og DanGødning A/S.

I løbet af vinteren har Jens Jungersen monteret DanGødnings udstyr på kartoffellæggeren.

Samtidig har Hedegaard Agro og DanGødning A/S stillet lagertanke til rådighed på de to ejendomme.

Der dyrkes 375 hektar på Aagaard, hvoraf de 40 hektar er stivelseskartofler resten er vinterraps, rug og vinterhvede. Alle arealer får hvert år gødning fra slagtekyllinger.

En overkommelig opgave

- I stivelseskartoflerne var vi måske lidt nysgerrige, efter at se om DanGødning kunne gøre det ligeså godt som ammoniakken, fortæller Jens Jungersen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor blev der anlagt et areal hvor man sammenlignede forskellige gødningstyper i realistiske situationer.

- Hos os ville det ikke være realistisk, at placere fast gødning i kartoflerne. Men at placere den flydende DanGødning, virkede som en overkommelig opgave, pointerer Jens Jungersen.

Alle Kartofler får 2,36 ton fast gødning fra slagtekyllinger, dette svarer til 36 kilo N, 19 kilo P og 45 kilo K. De øvrige afgrøder i sædskiftet får cirka 4,5 ton fast gødning fra slagtekyllinger hvert år.

Jordanalyserne på arealet bærer tydeligt præg af, at de har fået husdyrgødning de seneste 10 år, derfor regner Jens Jungersen heller ikke med at få noget for at placere fosfor.

I handelsgødning er der brug for at supplere med 131 kilo N og 17 kkilo P pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt tildeles pr. hektar 167 kilo N, 36 kilo P og 200 kilo K. Cirka 155 kilo Kali kommer fra Patentkali.

Investering på 25.000

Investeringen i udstyret til placering af DanGødning i stivelseskartofler på Aagaard har været cirka 25.000 kroner.

Som det kan ses af tabellen, er der noget at hente ved at placere kvælstoffet til stivelseskartoflerne på Aagaard 2004.

- Led to svarer til den behandling, vi plejer at give her på stedet, siger Jens Jungersen

- Det gør vi ikke mere. Tallene siger jo klart at det godt kan betale sig at placere kvælstoffet selv på vores forholdsvis gode JB4 - jord. Vi påtænker da også at prøve det af på lidt lettere jord i 2005, for at se om man dér kan få noget for at placere både kvælstof og fosfor. Det er der udenlandske forsøg, som tyder på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Jungersen mener absolut, der bør laves landsdækkende forsøg, der belyser emnet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der er meget at hente. Og skal der placeres gødning, vælger vi DanGødning, konkluderer Jens Jungersen, som også overvejer at bruge DanGødning på en del af ejendommens kornafgrøder i 2005.Foto1