48 tilsætningsstoffer til foder har fået EU"s blå stempl.

Tilsætningsstofferne sendes til en uvildig videnskabelig vurdering i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, hvor man vurderer på tilsætningsstoffernes sikkerhed i forhold til dyr, mennesker og miljø, inden EU tager endelig stilling til godkendelsen. Det oplyser Plantedirektoratets Sektor for Foder- og Gødningsstoffer

Artiklen fortsætter efter annoncen

Inden Danmark afgiver sin stemme, bliver de væsentligste forslag sendt til høring hos flere parter herunder landbruget, industrien og Tilsætningsstofudvalget, der er rådgivende for Plantedirektoratet. Det endelige mandat fastlægges i Folketingets Europaudvalg.

Ved godkendelse af fodertilsætningsstoffer lægges der vægt på sikkerhed i forbindelse med menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

Danmark er som hovedregel imod brugen af farvestoffer og imod antibiotiske vækstfremmere og coccidiostatika i foder, da disse stoffer efter dansk opfattelse er lægemidler og hører under læge-middellovgivningen.

Under det danske formandskab i 2002 blev et forbud mod brug af antibiotiske vækstfremmere i foder fra 2006 vedtaget.