Abonnementsartikel

Svinesektoren satser i sin strategi frem til 2015 på yderligere miljøforbedringer i forhold til de resultater, der allerede er opnået:

- Indholdet af kvælstof i gødning pr. produceret slagtesvin skal reduceres til 4,3 kilo i 2015. Det er en reduktion på 44 procent i forhold til 1985-niveauet på 7,7 kilo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udledningen af fosfor fra svineproduktionen er faldet fra 47 kilo pr. hektar i 1985 til 33 kilo pr. hektar i 2003 og skal yderligere reduceres til under 25 kilo pr. hektar i 2009.

- Lugtgener fra produktionen skal nedbringes til et minimum ved at anvende ny viden og placere nye stalde i tilstrækkelig afstand fra bymæssig bebyggelse, skriver Danske Slagterier i en pressemeddelelse.