Abonnementsartikel

Udsigten til et bedre arbejdsklima og produktionsresultater fik Jørgen Gade Nielsen, Molsgård Svineavl, Øster Assels til at investere i højtrykskøling til hans nye stalde

Jørgen Gade Nielsen har for kort tid siden taget flere nye fare- og smågrisestalde i brug på sin opformeringsejendom i Øster Assels.

Ventilationen er lavet af Skov, og består af et combi-diffus anlæg med højtrykskøling i både fare- og smågrisestalde. Jørgen Gade Nielsen har gennem flere år haft et højtrykskøleanlæg i nogle ældre stalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Højtrykskøling er forholdsvis nyt i Danmark, men vi kender det fra grøntsagsafdelinger i diverse supermarkeder, hvor man lige pludselig indhylles i en sky af vanddamp, når man står og vælger æbler, eller hvad nu man bliver fristet af på hylderne.

I princippet sker der det samme i en stald med højtrykskøling. Sammen med Michael Tækker fra Skov var MaskinBladet ude og se Jørgen Gade Nielsens nye stalde. Vi blev ikke ligefrem indhyllet i vanddamp, men kunne tydeligt både se og høre, når dyserne blev aktiveret.

Fornuft i at holde temperaturen nede

Svin er følsomme overfor høje temperaturer. Specielt i de varme perioder om sommeren kan det have alvorlige følger for deres velfærd og følgelig også deres produktivitet.

Selvom luftydelsen holdes høj viser praksis, at når temperaturen udenfor stalden er over 30 grader medfører det markant lavere tilvækst og højere dødelighed.

Når temperaturen overstiger 24-26 grader begynder grisene at udvise en ændret gødningsadfærd. De begynder at svine på det faste gulv for at afkøle sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overstiger temperaturen 25-27 grader kan der konstateres en mindre kuldstørrelse og en forringet sædkvalitet.

Sådan virker højtrykskøling

Ved højtrykskøling tilføres staldluften forstøvede vandpartikler. Vandpartiklerne fordamper i den opvarmede staldluft, hvilket afkøler luften.

Det er således muligt at sænke temperaturen i stalden med 2-10 grader. I Danmark kan højtrykskøling sænke temperaturen i stalden med op til fem-seks grader afhængig af den reelle temperatur udenfor stalden samt den relative luftfugtighed.

Kølingen stoppes når den relative luftfugtighed i stalden overstiger et indstillet niveau.

Combi-diffus ventilationsanlæg og højtrykskøling

I Jørgen Gade Nielsens nye stalde dækkes minimumsventilationen af et diffust loft samt gulvudsugning. Overstiger ventilationsbehovet gulvudsugningens kapacitet, kobles tagudsuget ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når temperaturen i stalden overstiger et forudindstillet niveau, åbnes Combi-delen - det vil sige ventilerne, for at skabe øgede lufthastigheder i dyrenes opholdszone. Det opleves af dyrene som en sænkning af temperaturen på tre til fem grader.

Combi-delen åbnes først, når temperaturen udenfor stalden er forholdsvis høj, hvorved dyrene opfatter lufthastighederne som kølende og ikke som træk.

Fortsætter temperaturen med at stige i stalden, indkobles højtrykskøleanlægget, hvorved der på grund af fordampningen af vand sker en reel temperatursænkning.

Det er i modsætning til, når ventilerne åbnes, og det bare føles som om temperaturen falder.

Kølingen stoppes, når den relative luftfugtighed i stalden overstiger det ønskede niveau.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Set som et gennemsnit over flere år, vil kølingen være aktiv knap to måneder om året i to til seks timer pr. dag.

Jørgen Gade Nielsens erfaringer

Jørgen Gade Nielsen har tidligere haft problemer med, at søernes foderoptagelse blev reduceret, når temperaturen blev for høj i farestaldene. Det gik ud over grisenes fravænningsvægt.

Ifølge Jørgen Gade Nielsen betød det, at grisene sættes en uge tilbage i vækst, men det kan reduceres til stort set nul ved anvendelsen af det nye ventilationsanlæg med højtrykskøling.

Højtrykskøling kan løse flere udfordringer i stalden

Højtrykskøling kan også bruges til at sætte stalden i blød, så den efterfølgende rengøring kan gøres hurtigere og nemmere.

Højtrykskøling kan også bruges til desinfektion af stalden. Desinfektionsmidlet tilsættes vandet og stalden mættes derfor med vanddamp indeholdende desinfektionsmiddel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skov mener faktisk, at man ofte får et bedre resultat med desinfektion via højtrykskøleanlægget end via højtryksrenseren.

Endelig kan højtryksanlægget bruges til støvbinding og befugtning.

Arbejdsmiljøfunktionen er en sidegevinst

Hos Jørgen Gade Nielsen er ventilations- og højtrykskøleanlægget indstillet til at skabe bedre arbejdsklima - det vil sige bedre luftkvalitet - for personalet i den tid, de opholder sig i stalden.

Luftkvaliteten forbedres ved at øge ventileringen og aktivere højtrykskøleanlægget noget oftere.

I farestalden er denne arbejdsmiljøfunktion sat i gang om morgenen og om eftermiddagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Både Jørgen Gade Nielsen og hans medarbejdere er meget begejstrede for denne funktion, og kan tydeligt mærke forskel på at arbejde i de ældre og de nye farestalde.

Det skal dog tilføjes, at de gamle og de nye farestalde ikke er ens udformet. Der er større staldvolumen i de nye farestalde i forhold til de gamle.Foto1

Ventilationen i Jørgen Gade Nielsens stalde:

Luftindtag: Diffust loft kombineret med ventiler til ventilation i varme perioder.

Luftudtag: Gulv- og tagudsug