Abonnementsartikel

Lederegenskaber og gode samarbejdsevner er vigtige parametre, når banken skal vurdere, om den vil finansiere kvægbrugerens produktionsudvidelse.

Den finansielle sektor ser fortsat mange muligheder i dansk mælkeproduktion. Det fastslår Kristian Hedeager Nielsen, Kontochef i Nordea, på Dansk Kvægs kongres under temaet Finansiering - styr på gælden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I sit indlæg kommer han ind på, hvad banken sætter fokus på, når den skal finansiere nye produktionsanlæg.

At den finansielle sektor har tiltro til dansk kvægbrug begrunder Kristian Hedeager Nielsen med, at det er et erhverv, som er kendetegnet ved dygtige og omstillingsparate driftsledere med stor faglig og økonomisk viden. Samtidig rummer kvægbruget mange fremtidsorienterede produktionsenheder.

I de seneste fem år er der opført mellem 2.500 og 3.000 nye stalde, og Kristian Hedeager Nielsen forventer, at investeringsaktiviteten fortsat vil være stor. Han tilslutter sig Dansk Kvægs forventninger til, at der inden år 2015 vil blive bygget cirka 1.000 nye kvægstalde.

De nye stalde skal finansieres, og ved hvert investeringsprojekt foretager den finansielle sektor en individuel vurdering. Ifølge Kristian Hedeager Nielsen er der tre overordnede parametre, som vurderes: Driftslederen selv, økonomien og produktionsanlægget.

Når driftslederen vurderes ser man blandt andet på, om han har forudsætningerne og evnen til at opnå en effektiv produktion. Her er det af stor betydning, at han har de nødvendige kompetencer inden for ledelse og samarbejde. Derudover vil man vil se på hvilke tidligere resultater, han har opnået, men i høj grad også, om han har gjort sig nogle strategiske overvejelser omkring den fortsatte udvikling af bedriften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er stor forskel på de summer, der investeres i de enkelte sager, og Kristian Hedeager Nielsen understreger, at der naturligvis er en klar sammenhæng mellem investeringsomfang og de vurderinger, den finansielle sektor foretager.