Abonnementsartikel

Produktionen af kartofler steg med 20 procent til 48 millioner tons i EU-15 i 2004. Rekordhøst i resten af Europa og Rusland har imidlertid slået bunden ud af prisskalaen.

Det var budskabet fra Finn Myllerup, direktør for læggekartoffeleksportselskabet Danespo A/S, Give, da han for nylig talte til Danespos avlere på årsmødet på Vester Mølle ved Nr. Snede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han fortalte om netop foretagne opkøb af læggekartofler i Holland til mellem 50 og 70 kroner pr. 100 kg afhængig af sort.

En sådan afregning dækker under halvdelen af avlernes produktionsomkostninger. Situationen er for mange hollandske avlere katastrofal.

Danespo, som for 80 procents vedkommende har DLF-Trifolium og DLG som ejere, arbejder med et mindstepris-system, som selskabets kontraktavlere i år nyder godt af. Kontrakterne sikrer priser på mellem 100 og 170 kroner afhængig af sort.

Danespo lancerede mindsteprissystemet efter Kartoffelavlens Garantifonds kollaps i katastrofeåret 1992/93. Da blev kassen tømt, hvilket endda kun rakte til 75 procent af garantiprisen, som dengang var på cirka 75 kroner pr. 100 kg.

Netværk i 35 lande sikrer afsætning af hele høsten

I de forløbne 12 år har Danespo opbygget et loyalt netværk af agenter og kunder i flere end 35 lande. Gode kunderelationer sikrer, at selskabet også i år på et overfyldt verdensmarked får udsolgt - om end som til for dårlige priser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et af de store problemer i 1992/93 var en dansk læggekartoffelbeholdning på flere hundrede tusinde ton, da sæsonen var slut, hvilket fik garantifonden til at kollapse. Danespo har forstået den 12 år gamle melding, sagde Finn Myllerup.

Direktøren nævnte, at selskabet er aktiv som køber på flere nordeuropæiske markeder, specielt i Holland - og til priser under halvdelen af dem, som Danespos danske kontraktavlere får takket være den kontraktlige mindstepris.

Salget sker især i Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten. Den rent udenlandske handel bidrager til, at de dygtige danske avlere med mindsteprisen i hånden lige netop kan holde skindet på næsen.

Prisgarantien til trods satser Danespo på et nul-resultat i et år, som givetvis mange steder vil give røde bundlinjer.

Udbyttet skal måles som gennemsnittet af fem år

Produktion af læggekartofler er en niche-produktion for de allerdygtigste planteavlere. I de gode år er det økonomiske resultat endog meget interessant.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I branchen er det almindelig viden, at det økonomiske udbytte skal måles som et gennemsnit af fem år. For den professionelle avler er læggekartofler over fem år en økonomisk meget positiv afgrøde, sagde Finn Myllerup.

Han nævnte, at de bedste producentlande i det gamle EU i de seneste 10 år har øget hektarudbytterne fra 36 til 46 ton, når det gælder læggekartofler.

Til sammenligning har de 10 ny EU-lande i perioden øget hektarudbytterne fra 21 til 26 ton.