Abonnementsartikel

Danmark støtter EU-kommissionens forslag om at udskyde kravet om afbarkning af træemballage med et år til 1. marts 2006.

Dansk Folkeparti sikrede fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) mandatet til at stemme ja sammen med et flertal af lande på landbrugs- og fiskerirådsmødet mandag 28. februar. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte nej.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsgartnerforening og Dansk Landbrug anbefalede, at Danmark gik imod suspensionen af kravet om afbarkning.

- Nu er der flertal for at give suspension i ét år på grund af manglende videnskabelige resultater og en ordentlig analyse af dem, siger Hans Chr. Schmidt.

Kravet om afbarkning af træemballage er ellers fastsat i et direktiv mod indslæbning af skadegørere på planter, som træder i kraft på onsdag 1. marts.

To andre krav om varmebehandling - dvs. minimum 56 grader i 30 minutter - eller behandling med methylbromid af emballagetræ indføres 1. marts som vedtaget.

Udskydelsen begrundes også med, at USA og andre handelspartnere - tredielande - betragter det som en voldsom restriktion, når der ikke er skaffet belæg for kravet om afbarkning, oplyser fødevareministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ingen overbevisende argumenter for at udskyde den del af EU"s beslutning om afbarkning. Vi fik en sang fra de varme lande uden egentligt indhold. Det er kun en måned tiden, at den tekniske komité i EU sagde nej. Det eneste, der er sket siden er, at USA, Mexico, Filippinerne og Canada har sagt, at de ikke er enige med EU, men de har ikke fremlagt dokumentation for, at der er tale om en uacceptabel handelsrestriktion, siger Anne Grete Holmsgaard (SF).

- Verden går ikke under, fordi man udsætter træafbarkning ét år, siger Lone Dybkjær (R).

- Det er i orden at give et års suspension og afvente de tekniske undersøgelser, siger Morten Messerschmidt (DF).

Brancher ønsker restriktiv linie

Dansk Skovforening har anbefalet at opretholde kravet om afbarkning.

Dansk Erhvervsgartnerforening har set flere eksempler på spredning af plantesygdomme via import af træagtige planter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Træets Arbejdsgiverforening studser over kommissionens forslag, for de amerikanske myndigheder kræver selv, at importerede træemballager er fri for bark, fremgår det af Fødevareministeriets gennemgang af høringssvarene.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er den eneste organisation i Fødevareministeriets høringsrunde, som retter søgelyset mod den arbejdsmiljøskadelige methylbromid.

EF-direktivet blev til som følge af af den nordamerikanske fyrrevednematoden, som allerede har raseret skove i Portugal. Alle fyr- og grantræer skal fældes i 50 km radius ved fund af "de 1000 orkaners bille", fordi den ikke har naturlige fjender i Europa som i Nordamerika.