Abonnementsartikel

Ny forskning ved Danmarks JordbrugsForskning viser, at bakterier i gylletankens flydelag kan omsætte metan, som ellers ville bidrage til drivhuseffekten. Undersøgelserne viser, at metan-spisende bakterier lever i gylletankes flydelag, hvor de sandsynligvis bidrager til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser.

Metan dannes kun under helt iltfrie forhold, og derfor er det især gyllelagre, som er en kilde til metan. Den danske lovgivning kræver, at gyllelagre er overdækket af hensyn til risikoen for ammoniaktab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For langt de fleste danske gylletanke er overdækningen et flydelag, som enten består af halm, eller som dannes naturligt af organisk materiale i gyllen. Flydelaget er hjemsted for mikroorganismer, som lever af organisk stof og næringsstoffer fra gyllen.

Nye forsøg er nu gennemført med prøver af flydelag fra gyllelagre på seks danske gårde. Og bortset fra et flydelag af Leca-sten blev et potentiale for metan-nedbrydning påvist i alle materialer.

Det anslås, at landbruget er ansvarlig for omkring 18 procent af den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark, og for over 40 procent af metanudledningen. Gennem Kyoto-aftalen har Danmark forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser, så derfor er der blandt andet fokus på landbrugets muligheder for at reducere udledningen af metan.