Abonnementsartikel

Bayer CropScience Innovation Award på 10.000 euro er netop blevet uddelt, og i år gik pengene og priserne til to projekter, der beskæftiger sig med beskyttelse af vand.

Det ene projekt sætter fokus på, hvordan vanding på afgrøder kan foretages med en meget større udnyttelsesgrad - og dermed besparelse - af vand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det andet projekt, som er svensk, har minimeret udstrømning af plantebeskyttelsesmidler til vådområder særdeles kraftigt og således sikret renere vand og mindre påvirkning af naturen.

Prisoverrækkelsen for det første projekt blev foretaget af chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, og foregik i Bayer Nordens hovedkvarter i Lyngby, hvor direktør for Bayer CropScience i Norden, Gerhard Simons, redegjorde for initiativet bag innovationsprisen.

- Bayer-koncernen har globalt tilsluttet sig at ville fremme det bæredygtige landbrug, og som et led i denne forpligtelse har vi i Norden valgt én gang årligt at uddele en pris til støtte af initiativer, der fremmer produktionen af sunde fødevarer under bæredygtige forhold, sagde Gerhard Simons.

Han fortalte endvidere, at priskomitéens valg af kandidater var valgt ud fra, at deres praktiske arbejde eller forskning og udvikling bidrager med nytænkning og bæredygtige tiltag inden for områder som integreret produktion, fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed, planteforædling og miljøsikkerhed.

Vandingssystem i aluminium

Niels Poulsen, Thomas Thinggaard og Torben Larsen har som afgangsprojekt på maskiningeniørstudiet på Vitus Bering Danmark i Horsens arbejdet med at udvikle et vandingssystem til jordbrug, der har til formål at udnytte vand mere effektivt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De tre studerende har blandt andet beskæftiget sig med aluminium som et nyt materiale til konstruktion af vandingsanlæg. Vandingsmaskinen er inddelt i tre sektioner, og der benyttes positionsbestemt anvendelse af vand ved hjælp af GPS for at opnå en mere hensigtsmæssig placering af vandet.

Vandingsmaskinen forvander ved at placere en mindre mængde af vandet et stykke tid før, hovedmængden tilføres.

Vandet placeres ved de nedre dele af planterne, hvorved vinddrift og fordampning nedsættes til et minimum. Systemet fremmer på denne måde en hurtig vandoptagelse og muliggør en formindskelse af fordampningen med op til 60 procent. Samtidig skulle systemet også modvirke jorderosion.

Beskyttelse af det åbne vand i landskabet

Den anden vinder af Bayer CropScience-prisen er svenske Jenny Kreuger, der er forsker ved landbrugsuniversitetet i Uppsala, og Eskil Nilsson, der er rådgiver i Visavi, Vellinge, som på hver deres felt har samarbejdet om et projekt for beskyttelse af det åbne vand i landskabet.

- Det er et projekt, der ikke alene har dannet forbillede i Sverige, men som nyder stor anerkendelse i andre lande, oplyser Bayer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jenny Kreuger har foretaget målinger i Vemmenhög Åen i Skåne siden 1992 og har her analyseret hvilke typer og mængder af plantebeskyttelsesmidler, der er transporteret i åen.

Resultaterne herfra er meddelt til alle jorddyrkerne i åens opland, og samtidig er der givet råd om hvilke tiltag, der kan foretages for at mindske transporten af midlerne fra området til vandløbet.

Jenny Kreuger og Eskil Nilsson får Bayer CropScience innovation Award for det pilotarbejde, de her har gjort.

Resultaterne viser, at samarbejdet i åens afvandingsområde, hvor landmændene samtidig får løbende kendskab til måleresultaterne, og rådgivning om hvilke tiltag der kan gøres for at mindske udsivning, har resulteret i en 90 procent reduktion af plantebeskyttelsesmidler i åen.

Da der ikke er anvendt mindre mængder aktivt stof i området medfører det også, at den betydelige reduktion i udstrømningen til åen sker samtidig med, at landmændene driver et traditionelt landbrug.